დაგვიკავშირდით

ტელ/ფაქსი: (99532) 225 16 00
ტელ: (99532) 225 17 98
E-mail: info@geoeconomics.ge