ეკონომიკური წესრიგების ინტეგრაცია

ავტორის სტილი დაცულია ავთანდილ ფურცხვანიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IVკურსის სტუდენტიavtia1502@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია ეკონომიკური

Read more

შრომითი მიგრაციის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანა შენგელიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიana.shengelia568@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

ინფლაციის არსი და მისი დღევანდელი ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ნატალია ჭანუყვაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnatachanuyvadze@gmail.com ანოტაცია ინფლაცია, როგორც

Read more

თანამედროვე იაპონური მენეჯმენტი

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ფირმის

Read more

ადგილობრივი წარმოება საქართველოში (თხილის ბაზრის მაგალითზე)

ავტორის სტილი დაცულია ნიკოლოზ ძაგანიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტიMr.dzaganishvili@gmail.com ანოტაციათითოეული ქვეყნის მიზანი უნდა იყოს

Read more

მეწარმეობის არსი და ბიზნესი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გრიშა ლაბაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. მეოთხე კურსიgrishalabadze@gmail.com ანოტაცია მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში

Read more

შიდა ვალის პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ლუკა კენტელაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიlkenteladze77@gmail.com ანოტაცია დიდი ხნის 

Read more

სამხრეთ კორეის ეკონომიკური სასწაული

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ სიმონიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიmsimonia98@mail.ru ანოტაცია თანამედროვე ცხოვრებაში,ქვეყანათა შორის

Read more

საქართველოს თურქეთთან პარტნიორობა ეკონომიკურ ჭრილში

ავტორის სტილი დაცულიალუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოს განვითარების ტენდენციებიდან გამომდინარე, ქვეყნების

Read more

გლობალური ტურიზმის განვითრების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნოზაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტი                      aninozadze20@gmail.com ანოტაცია დღეს დღეობით გლობალური ტურიზმი და

Read more

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში და მათი ხელშეწყობის პროგრამები

ავტორის სტილი დაცულია ქრისტინე გიორგაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიqristgiorgadze@gmail.com ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

საქართველოს ტურიზმის ასპექტები პანდემიის პირობებში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ამირიძეივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,IV კურსიamiridzemariam@gmail.com ანოტაცია 2020 წლის პანდემიამ ტურიზმის დარგში ბევრი რამ შეცვალა.

Read more