მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიenriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის

Read more

სოციალური პოლიტიკა და მისი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფიო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სოციალური საკითხი

Read more

საფირმო სტილის როლი ბიზნესში

ავტორის სტილი დაცულია ცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი.tamari.tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საწყის ეტაპზე

Read more

იაპონიის მენეჯმენტი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის              ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილული

Read more

პანდემიის გავლენა ნავთობის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია უჩა ჯავახიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიuchajavaxidze@gmail.com ანოტაცია Covid-19 – ის

Read more

ეკონომიკური უსაფრთხოება საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ზაირა კუნდუხაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტიZairakundukhashvili28@gmail.com ანოტაცია წინამდებარე სტატიაში განხილულია

Read more

ეკოლოგიური კრიზისი – მსოფლიო და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ნინო გოგუაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიბაკალავრიატის სტუდენტიNino.Goguadze607@eab.tsu.edu.ge    ანოტაცია  ეკოლოგიური პრობლემები–ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობისაა.

Read more

განათლება – განვითარების იარაღი

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიenriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია განათლება და საკითხები,

Read more

ტექნოლოგიების გავლენა ეკონომიკურ ზრდასა და განვითრებაზე

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილულია

Read more

ფისკალური პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულია ანა კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი  anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში

Read more

ქოუჩინგი – წარმატების სტრატეგია

ავტორის სტილი დაცულია ნინო გოგუაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ბაკალავრიატის სტუდენტიNino.Goguadze607@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია  ოცდამეერთე საუკუნეში –  ქოუჩინგი ასოცირდება

Read more

პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის მიმდინარეობა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი enriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თითქმის ერთი

Read more