სამეცნიერო რედკოლეგია

მთავარი რედაქტორი:
ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი

სამეცნიერო რედკოლეგია:
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტები:

პროფ. ავთანდილ სილაგაძე

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორები:

პროფ. თეიმურაზ ბერიძე
პროფ. გედეონ ხელაია
პროფ. რევაზ კაკულია
სტუ პროფ. ევგენი ბარათაშვილი
პროფ. მერაბ კაკულია
პროფ. ნუგზარ პაიჭაძე
პროფ. მიხეილ ჯიბუტი
ცუკუბას უნივერსიტეტის (იაპონია) დოქტორი ნეანტრო საავედრა-რივანო
პროფ. გიორგი სიგუა
პროფ. თემურ ხომერიკი
თსუ პროფ. რევაზ გველესიანი
პროფ. ელსან პოლუსოვი
პროფ. ანტონ ფილიპენკო
პროფ. ქეთევან მარშავა
პროფ. სლავა ფეტელავა
პროფ. მერაბ აბდალძე
პროფ. თინათინ გელაშვილი
ე.მ.დ. პროფ. გიორგი რუსიაშვილი
პროფ. ეკა ლეკაშვილი
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პაატა კოღუაშვილი

რედაქტორი:
სოფიკო სიჭინავა