როგორია ეკონომისტების გავლენა და მათი როლი საზოგადოებასა და მთავრობებზე

მოამზადა მაკა ღანიაშვილმა ბოლო პერიოდში, ეკონომიკური შინაარსის საიტებსა და ბლოგებზე გააქტიურდა დისკუსია ეკონომისტების როლის შესახებ. აქტიურად მიმდინარეობს განხილვები ეკონომიკის სპეციალისტების

Read more

რატომ უნდა მიაქციონ ეკონომისტებმა ისტორიის გაკვეთილებს ყურადღება

მაკა ღანიაშვილი ისტორიკოსები ისტორიული მოვლენების ახლებურად გააზრების წინადადებით გამოდიან. ყველა მოვლენა უნიკალურია, რომელიც მოვლენათა გარკვეული თანამიმდევრობის პირობებში წარმოიშობა და რომელიც

Read more

ფინანსური განათლება საქართველოში

მაია გრიგოლია ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა არის თუ არა საქართველოში კარგად განვითარებული ფინანსური სექტორი? თუ

Read more

ვინ გახდა ერთი დღით პრივატბანკის დირექტორი

მაკა ღანიაშვილი იმდინარე წლის მაის-ივნისში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და “პრივატ ბანკის” ერთობლივი პროექტი განხორციელდა, რომელიც სუდენტთა კვა-ლიფიკაციის

Read more

ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანულმა ინსტიტუტმა (GDI) გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) მაღალი შეფასება დაიმსახურა

სარედაქციო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ბატონმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის კავკასიისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების

Read more

სად მივიღოთ განათლება

მაკა ღანიაშვილი რამდენიმე კვირის წინ, ბრიტანულმა “ეკონომისტმა” გამოაქვეყნა იმ უნივერსიტეტების რეიტინგი, რომლებიც სტუდენტებსMBA სასწავლო კურსებს სთავაზობენ. რეიტინგის პირველ ათეულში 7

Read more

დიდი მომავლის გასაღები უმაღლესი განათლების ეკონომიკური უკუგება

მაკა ღანიაშვილი საქართველოში აბიტურიენტებსა და მშობლებს შორის ჯერ ისევ მყვირალა სახელწოდების მქონე პროფესიებია მოდაში: ეკონომიური (ძირითადად საბანკო საქმე), იურიდიული, საერთაშორისო

Read more

რეცენზია – “ეკონომიკის და ბიზნეს ლექსიკონი”

ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი  თავის ერთ შენიშვნაში, მომავლის მიმოხილვას კეინსმა უწოდა “ეკონომიკის შესაძლებლობები ჩვენი შვილიშვილებისათვის”. შეიძლება ეს ეპიგრაფად წავუმძღვანოთ ქალბატონ

Read more

პიროვნების, საზოგადოებისა და ბიზნესის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხისათვის

ლია ბერიძე ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორანტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი  ბიზნესში წარმატება ითხოვს საზოგადოებრივი აზრის

Read more

ეკონომიკური წესრიგის ახალი სწავლულები

რედაქციისგან  ოცი წლის წინ ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა და იაპონია თითქმის მთელი მსოფლიოს მეცნიერების მწარმოებლები იყვნენ, ტექნიკური ცოდნის არისტოკრატიულ ფენას წარმოადგენდნენ

Read more

ვუახლოვდებით ევროპას?

რედაქციისგან  თბილისში, 29 ოქტომბერს, ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა რეგიონალური კონფერენცია სახელწოდებით “ვუახლოვდებით ევროპას”? ამ

Read more

რეცენზია დოქტორ, აკადემიკოს ავთანდილ სილაგაძის წიგნზე – “ეკონომიკური დოქტრინები”, თბ., 2009

ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი  “ადამიანის გონის მფლობელები უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობენ, ვიდრე ეს შეუძლია მისცეს ვინმეს ხმალმა ან მეფის სკიპტრამ”,

Read more