გლობალიზაცია და მისი გამოწვევები

ქეთევან ღარიბაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მეორე კურსის სტუდენტი ketato97@gmail.com რეზიუმე: გლობალიზაცია არის 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე

Read more

ეკონომიკური პოლიტიკისა და რელიგიის ურთიერთკავშირი

მარიამ ღარიბაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მეორე კურსის სტუდენტი marrygharibashvili@gmail.com რეზიუმე: განვითარების თანამედროვე ეტაპის ერთ-ერთი ძირეული თავისებურება

Read more

უმუშევრობის პრობლემა ახალგაზრდებში

თამარ შუკვანი თბილისის უნივერსიტეტი, სტუდენტი როგორც ვიცით, უმუშევრობა ერთ-ერთ მთავარ და რთულად მოგვარებად პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში. უმუშევრობა ეს იგივეა, რაც

Read more

პარაფირების ეკონომიკური ლაბირინთები

გუგა ბერძენიშვილი გიორგი ხიდეშელი მრავალი წელია, რაც საქართველო ცდილობს ევროპული საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი გახდეს და მის ევროატლანტიკურ კურსს ურყევად ინარჩუნებს,

Read more

სამკურნალო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში – ”ლუგელას წყლები”

ხვიჩა კვარაცხელია ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი, მაღალშემოსავლიანი და ყველაზე დინამიურად განვითარებადი დარგია. საქართველოს მართლაც დიდი პოტენციალი გააჩნია ტურიზმის

Read more

ოქრომ მსოფლიო შეატორტმანა

თამარ როსტიაშვილი ერთ-ერთმა ყველაზე სტაბილურმა და მუდმივად მზარდმა აქტივიმა – ოქრომ – უეცრად ღირებულების დაკარგვა დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით ექსპერტები აღნიშნავენ,

Read more

ინფლაციური პროცესები საქართველოში

ირაკლი დოღონაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი საქართველოში მიმდინარე ინფლაციური პროცესები ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემას წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ

Read more

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმდინარე ცვლილებების ანალიზი

ია ვარდიშვილი, თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი მიმდინარე წლის აპრილის დასაწყისში პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაამტკიცა

Read more

ქცევითი ფინანსები – ეკონომიკური თეორიის ახალი მეინსტრიმი

ია ვარდიშვილი – ივ. ჯავახიშვილის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი, ოლიკო ვარდიშვილი – II კურსის სტუდენტი  ეკონომიკაში მიმდინარე

Read more

შრომის ბაზარი და სიღარიბე საქართველოში: შინამეურნეობების გამოკვლევის ბაზის ანალიზი

ალექსი გუგუშვილი დოქტორანტი სტუდენტი, ევროპული უნივერსიტეტ-ინსტიტუტი პოლიტიკური და სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტი  შესავალი  2003 წელს, ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა

Read more

დაკრედიტების ტენდენციები საქართველოში 2010 წლის დასაწყისში

ლაშა ნოზაძე  2010 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 19 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი. მათ შორის, 13 – საწესდებო კაპიტალში

Read more

მოგზაურობა სინამდვილედ ქცეულ ზღაპრის სამყაროში

მარიამ ბალანჩივაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი ბუნებამ უხვად დააჯილდოვა დედამიწა გასაოცარი

Read more