შავი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილება

ალექსანდრე მიქელაძე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; lx.mikeladze@gmail.com ანოტაცია: აღნიშნული სტატიის მიზანია შავი ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო

ვრცლად

საინვესტიციო კლიმატის შექმნის თანამედროვე პრობლემები

ლია პიტიურიშვილი ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ გია ბუჩაშვილი ეკონომიკის დოქტორი რეზიუმე ნაშრომში განხილულია საქართველოს საინვესტიციო ბაზარი,

ვრცლად

შავი ფულის გათეთრების მეთოდები და ახალი ტექნოლოგიების როლი მის გამოსავლენად

ალექსანდრე მიქელაძე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; lx.mikeladze@gmail.com ანოტაცია: აღნიშნული სტატიის მიზანია, მიმოვიხილოთ შავი ფულის გათეთრების ფაზები, ძირითადი მეთოდები,

ვრცლად

ვაჭრობის ლიბერალიზაცია – საფრთხე თუ შანსი საქართველოს მცირე მეურნეებისთვის?!

ბექა კაცაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი katsadze.beka@gmail.com მას შემდეგ, რაც 2016 წელს ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების

ვრცლად

რეგიონული საინვესტიციო პოლიტიკის ოპტიმიზაციის მიმართულებები (აჭარის ა.რ მაგალითზე)

თინათინ ჟორჟოლიანი თსუ დოქტორანტი 591518045 zhorzholianit@yahoo.com ანოტაცია: მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყნები ხასიათდებიან კაპიტალის დეფიციტით, ამიტომ თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკისათვის ინვესტიციების

ვრცლად

უძრავი ქონების საუკეთესო და ეფექტიანი გამოყენების ანალიზი

ლევან კალანდაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი (+995) 557 447

ვრცლად

ელექტროენერგეტიკულ სექტორში ინვესტიციების გავლენა სამომხმარებლო ტარიფზე

ლანა სულაკაძე ივანე ჯავახიშივლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი lanasulakadze@gmail.com რეზიუმე სტატიაში განხილულია ელექტროენერგეტიკულ სექტორში განხორციელებული

ვრცლად

სახელმწიფოს როლი აგრარული სექტორის ფინანსურ უზრუნველყოფაში

თამარ ღუტიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი რეზიუმე სტატიაში განხილულია აგრარულის სექტორის ფუნქციონირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი

ვრცლად

კაპიტალის ბაზარი და მონეტარული შოკის ეფექტები საქართველოში

ირაკლი დოღონაძე თსუ-ს დოქტორანტი ანოტაცია: აღნიშნულ სტატიაში ჩვენი კვლევის მიზანია მიმოვიხილოთ საქართველოში კაპიტალის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციები და გამოვავლინოთ კავშირის მნიშვნელოვნება

ვრცლად

მეცნიერი და მოქალაქე

პროფესორ რევაზ კაკულიას დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, რომ პროფესორ რევაზ კაკულიას მეცნიერულ, პედაგოგიურ, სახელმწიფოებრივ საქმიანობას იმდენად კარგად იცნობს

ვრცლად

საქართველოს შიდადარგობრივი საერთაშორისო ვაჭრობის ტენდენციები

თამთა მიქაბერიძე ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი საქართველოს შიდადარგობრივი საერთაშორისო ვაჭრობის ტენდენციები რეზიუმე: ნაშრომში

ვრცლად

საქართველოს გეოეკონომიკური პოზიციონირება და სატრანზიტო ფუნქციაში საერთაშორისო კონკონკურენცია

ირაკლი დანელია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი თსუ ანალიზისა და პროგნოზირები ცენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის დეპატამენტის უფროსი

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial