ჟურნალში „საქართველოს ეკონომიკა“ სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების წესი

1. მთლიანი სტატია ავტორმა უნდა წარმოადგინოს როგორც ქართულად, ისე ინგლისურად. სხვა შემთხვევაში საერთაშორისო დონეზე რეფერირებულად არ ჩაითვლება; 2. ყველა სტატიის

Read more