უმუშევრობა

თიკო დალაქიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი tikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტები

სალომე გობეჯიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია კორონავირუსი – სიტყვა, რომელზეც შეიძლება ითქვას

ვრცლად

ჩრდილოვანი ეკონომიკა,როგოროც სტატისტიკური ანალიზის ობიექტი

ირაკლი გახარია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი მე-3 კურსი irakli.gaxaria8@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია ჩრდილოვანი ეკონომიკის

ვრცლად

უმუშევრობა საქართველოში

მარიამ გოგოძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კურსის სტუდენტი Gogodze1999mariami@gmail.com ანოტაცია საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე დიდ პრობლემად უმუშევრობას მიიჩნევს.

ვრცლად

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი გამოწვევა

თამარ მძელური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი IV კურსი tam.mdzeluri@gmail.com საქართველო -ევროკავშირის ურთიერთობები 1992 წელს

ვრცლად

საბანკო საქმიანობის რეგულირება

ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი aniotarashvili17@gmail.com ანოტაცია მოცემული სტატიის ძირითადი

ვრცლად

სარბეინს-ოქსლის (SOX) აქტი – „დიდი ხუთეულიდან“ „დიდ ოთხეულამდე“

ანა ბუხრაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ანოტაცია საერთაშორისო პრაქტიკაში აუდიტისა და

ვრცლად

აშშ – ჩინეთის სავაჭრო ომი

სალომე გობეჯიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია როგორც Clausewitz-მა თქვა: „ომი – ეს

ვრცლად

შრომის ნაყოფიერების ამაღლების მეთოდები მეცნიერების დახმარებით

სალომე გობეჯიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, IV კურსი. sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია: „ყველა პროდუქტი იწარმოება უმაღლესი

ვრცლად

ცირკულარული და ციფრული ეკონომიკის გამოწვევები მომავლისათვის

თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი Chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია ხშირად, როდესაც ადამიანებს სიტყვა

ვრცლად

ინვესტიციების როლი ეკონომიკის განვითარებაში

ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

მოტივაცია, როგორც ადამიანური რესურსების მამოძრავებელი ძალა

ნინო სერვასტიანცი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი III კურსი nino.servastiantsi@gmail.com მოტივაციის ცნება და კონცეფციები

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial