რეცენზია დოქტორ, აკადემიკოს ავთანდილ სილაგაძის წიგნზე – “ეკონომიკური დოქტრინები”, თბ., 2009

ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი  “ადამიანის გონის მფლობელები უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობენ, ვიდრე ეს შეუძლია მისცეს ვინმეს ხმალმა ან მეფის სკიპტრამ”,

Read more

ქვეყნის განვითარების ლოგიკით მოტივირებული წიგნი

ნოდარ ჭითანავა მკითხველმა მიიღო პროფ. რ. ასათიანის ახალი წიგნი – “საქართველოს ეკონომიკა: ახალი ეპოქა”, I ნაწილი. როგორც ავტორი გვპირდება, წიგნის

Read more

რეცენზია პროფესორების რევაზ გველესიანისა და ირინე გოგორიშვილის ნაშრომზე “ეკონომიკური პოლიტიკა” (წიგნი I, წიგნი II. თბილისი, “უნივერსალი”, 2008)

ევგენი ბარათაშვილი თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებაში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს თეორიული და გამოყენებითი ნაშრომების შექმნას და გამოცემას, მით უმეტეს, როცა იგი

Read more

სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის

ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები (ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიები)

Read more

ეკონომიკური პოლიტიკა

თსუ პროფესორი ემზარ ჯგერენანია ანჟელა მერკელის მთავრობამ ნოემბრის ბოლოს მოსახლეობას 20 მილიარდი ევრო გამოუყო. აქედან ყველა დასაქმებულს 500-500 ევრო შეხვდება

Read more

ტურიზმისა და სტუმარ-მასპინძლობის საფუძვლები

რეცენზენტი: პროფესორი ემზარ ჯგერენაია მარინა მეტრეველი საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,

Read more

პატარა ქვეყნას დიდი შეცდომების უფლება არა აქვს

როზეტა ასათიანის წიგნში – “პატარა ქვეყნას დიდი შეცდომების უფლება არა აქვს”, თავმოყრილია ავტორის საჟურნალო და საგაზეთო პუბლიკაციები.

Read more

წლის საუკეთესო წიგნი

ემზარ ჯგერენა გლობალიზაციამ და საერთოდ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა თუ საერთაშორისო ინტეგრაციამ მრავალ სიკეთესთან ერთად მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემაც მოუტანა საქართველოს.

Read more

ეკონომიკური საზოგადოების მნიშვნელოვანი შენაძენი

პროფ. ელგუჯა მექვაბიშვილი მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციის თაოსნობით, თსუ მაღლივი კორპუსის პროფ. ფ. გოგიჩაიშვილის სახელობის აუდიტორიაში ჩატარდა

Read more

გამოვიდა ნიკო ჩიხლაძის ახალი ნაშრომი “საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები”

ნაშრომის რედაქტორები არიან: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ამირან აფციაური და ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი გურამ უფლისაშვილირეცენზენტები: ემდ, პროფ. ევგენი ბარათაშვილი, ემკ.

Read more

ჩრდილოვანი ეკონომიკა – რეგიონული ასპექტები

რეცენზენტები: ეკ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი რ. ოთინაშვილი, ეკ. მეცნ. კანდიდატი, დოცენტი. კ. ერაძე, რედაქტორი ეკ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი ე. ბარათაშვილი

Read more

საზოგადოება და სტატისტიკა

წიგნში გაანალიზებულია ძირეული თვისებრივი და რაოდენობრივი ცვლილებები, რომლებიც საუკუნეების მიჯნაზე მიმდინარეობს საქართველოში.

Read more