ჟურნალის შესახებ

სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი
ISSN 1512-4606 (ბეჭდური ვერსია)
e-ISSN 1512-2980 (ელექტრონული ვერსია)

უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაცია
უაკ 479,22
ს-323
საკატალოგო ინდექსი 17022

რეფერირებულია: AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION (JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE)
ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“ შეტანილია სადისერტაციო საბჭოს დებულებით განსაზღვრულ სამეცნიერო ჟურნალების ჩამონათვალში

გამომცემელი: თავისუფალი ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი

ჩვენი პარტნიორები მსოფლიოში:

Internet Securities, Inc
www.internetsec.com