კოვიდ პანდემიის გავლენა საქართველოს ვაჭრობასა და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე

ავტორის სტილი დაცულია ირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიirakli.lvantaliani800@eab.tsu.edu.ge   ანოტაცია თანამედროვე მსოფლიოს

Read more

ფისკალური პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 1929-1933 წლებში აშშ

Read more

ტურიზმის ეკონომიკური ზეგავლენა

ავტორის სტილი დაცულია ანი ოთარაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი  რეზიუმე ტურიზმი, იმ სახით, როგორითაც

Read more

პანდემია – ტურიზმის სექტორის თანამედროვე გამოწვევა

ავტორის სტილი დაცულიათიკო დალაქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიtikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია ახალი ტიპის კორონავირუსის გავრცელების

Read more

კრიპტოვალუტის თანამედროვე ტენდენციები

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ მამულაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტიmamuladzemari13@gmail.com ანოტაცია მსოფლიო ეკონომიკა მუდმივად ვითარდება

Read more

ჩინეთის რეგიონული განვითარების პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე

ავტორის სტილი დაცულიაილია ბედინაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიilia.bedinashvili186@eab.tsu.edu.ge   ანოტაცია სტატიაში განხილული იქნება

Read more

უმუშევრობა პანდემიის ფონზე

ავტორის სტილი დაცულიაზაურ კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისII კურსის სტუდენტიzauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია საზოგადოება ამა თუ იმ

Read more

ბახუსი შეშფოთებულია!

ავტორის სტილი დაცულიაგიორგი საჩეჩელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიgiorgi.sachechelashvili784@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია  არ დავიწყებ იმით, თუ

Read more

ეკონომიკური ზრდა

ავტორის სტილი დაცულიათამარ აბრამიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtamar.abramishvili620@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ეკონომიკური ზრდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი

Read more

კოვიდ პანდემიის გავლენა უძრავი ქონების ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია უკანასკნელი ათწლეულების

Read more

საქართველოს მონეტარული პოლიტიკა კოვიდ პანდემის ფონზე

ავტორის სტილი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიქეთი სიდამონიძეqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია სტაბილური ეკონომიკური ზრდისა

Read more

საქართველოს საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები

ავტორის სტილი დაცულია თიკო დალაქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიtikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია დღეს, გლობალიზაციისა და

Read more