სამეწარმეო ქსელები და მათი გავლენა თანამედროვე ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და

Read more

PMI-ის მნიშვნელობა გლობალური ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტისალომე მაისურაძეsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია იმისათვის რომ გავიგოთ,

Read more

ადამიანური განვითარების ინდექსის მნიშვნელობა ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულია არჩილ მეგრელიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტი archil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში

Read more

ციფრული ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

Read more

წყლის დაბინძურების პრობლემა საქართველოში და მისი გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია წყალი უნიკალური და უპირველესი, სასიცოცხლო მნიშვნელობის, ადამიანის, ცხოველთა

Read more

გენდერული სახელფასო სხვაობა და უთანასწორობა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია არჩილ მეგრელიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი archil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაციაშრომითი

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულიასალომე მაისურაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 2022 წლის 24

Read more

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია ენერგეტიკა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინდუსტრიაა. ენერგეტიკის სექტორის მდგრად ფუნქციონირებაზეა დამოკიდებული

Read more

საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები რუსეთზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების ფონზე

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com   ანოტაცია 2022

Read more

უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გაგა გამცემლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიgaga.gamcemlidze703@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საქართველოში 2022 წლის

Read more

საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია დაზღვევას, როგორც ფინანსების შემადგენელი

Read more

საქართველოს განათლების სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com    ანოტაცია განათლება წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას და

Read more