კაპიტალის ბაზარი და მონეტარული შოკის ეფექტები საქართველოში

ირაკლი დოღონაძე თსუ-ს დოქტორანტი ანოტაცია: აღნიშნულ სტატიაში ჩვენი კვლევის მიზანია მიმოვიხილოთ საქართველოში კაპიტალის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციები და გამოვავლინოთ კავშირის მნიშვნელოვნება

ვრცლად

მეცნიერი და მოქალაქე

პროფესორ რევაზ კაკულიას დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, რომ პროფესორ რევაზ კაკულიას მეცნიერულ, პედაგოგიურ, სახელმწიფოებრივ საქმიანობას იმდენად კარგად იცნობს

ვრცლად

საქართველოს შიდადარგობრივი საერთაშორისო ვაჭრობის ტენდენციები

თამთა მიქაბერიძე ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი საქართველოს შიდადარგობრივი საერთაშორისო ვაჭრობის ტენდენციები რეზიუმე: ნაშრომში

ვრცლად

საქართველოს გეოეკონომიკური პოზიციონირება და სატრანზიტო ფუნქციაში საერთაშორისო კონკონკურენცია

ირაკლი დანელია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი თსუ ანალიზისა და პროგნოზირები ცენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის დეპატამენტის უფროსი

ვრცლად

საგადასახადო საკითხები ნავთობისა და გაზის ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა მიხედვით

ლევან კოკაია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული ლექტორი შესავალი ნაშრომში გაშუქებულია გადასახადებთან დაკავშირებული რამდენიმე სახელშეკრულებო საკითხი ენერგო ქარტიის სამდივნოს

ვრცლად

საქართველოს მიწა განსაცდელშია

პაატა კოღუაშვილი, პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორია ქართველი ხალხის ორგანული სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეთნო-ფსიქოლოგიური და ეთნო-კულტურული კანონზომიერი განვითარების შედეგია

ვრცლად

ბიზნეს პროცესების მართვის კულტურა თანამედროვე ქართულ ორგანიზაციებში

ნონა ქარქუზაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ბიზნეს პროცესების მართვის მიზანია ცვლილებების მიმართ ორგანიზაცია უფრო მოქნილი და ეფექტიანი

ვრცლად

ანგარიშვალდებული საწარმოს სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში

ლევან კოკაია, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული ლექტორი შესავალი საზოგადოებათა ჩამოყალიბება, ოპერირება, შიდა ადმინისტრირება და მათზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება

ვრცლად

სტრუქტურის ფორმირებისას გავრცელებული სამი ყველაზე ხშირი შეცდომა თანამედროვე ქართულ ორგანიზაციებში

ნონა ქარქუზაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ხელმძღვანელები უამრავ ენერგიას ხარჯავენ კარგი პროდუქტების შესაქმნელად და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების

ვრცლად

საგადასახადო ადმინისტრირების სრულყოფის პრობლემები საქართველოში

ვაჟა ვერულიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკის შედეგიანობა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული საგადასახადო ადმინისტრირების ხარისხზე, კერძოდ, რაც უფრო

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial