საბანკო საქმიანობის რეგულირება

ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი aniotarashvili17@gmail.com ანოტაცია მოცემული სტატიის ძირითადი

ვრცლად

სარბეინს-ოქსლის (SOX) აქტი – „დიდი ხუთეულიდან“ „დიდ ოთხეულამდე“

ანა ბუხრაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ანოტაცია საერთაშორისო პრაქტიკაში აუდიტისა და

ვრცლად

აშშ – ჩინეთის სავაჭრო ომი

სალომე გობეჯიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია როგორც Clausewitz-მა თქვა: „ომი – ეს

ვრცლად

შრომის ნაყოფიერების ამაღლების მეთოდები მეცნიერების დახმარებით

სალომე გობეჯიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, IV კურსი. sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია: „ყველა პროდუქტი იწარმოება უმაღლესი

ვრცლად

ცირკულარული და ციფრული ეკონომიკის გამოწვევები მომავლისათვის

თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი Chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია ხშირად, როდესაც ადამიანებს სიტყვა

ვრცლად

ინვესტიციების როლი ეკონომიკის განვითარებაში

ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

მოტივაცია, როგორც ადამიანური რესურსების მამოძრავებელი ძალა

ნინო სერვასტიანცი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი III კურსი nino.servastiantsi@gmail.com მოტივაციის ცნება და კონცეფციები

ვრცლად

პროფავშირები – საქართველოში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების საფუძველი

გრიშა ლაბაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მე-3 კურსი grishalabadze@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია პროფკავშირების, როგორც

ვრცლად

ადამიანისეული კაპიტალის მნიშვნელობა და საქართველო

ხატია ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი javakhishvilikhatia@gmail.com ანოტაცია წინამდებარე სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ქალები როგორც უხილავი სოციალურ-ეკონომიკური მოთამაშეები

თამარ მძელური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი IV კურსი tam.mdzeluri@gmail.com საკითხის აქტუალურობა ქალების სოციალურ-ეკონომიკური როლის

ვრცლად

ჩრდილოვანი ეკონომიკა

ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ინვესტიციები

ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial