პროფავშირები – საქართველოში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების საფუძველი

გრიშა ლაბაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მე-3 კურსი grishalabadze@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია პროფკავშირების, როგორც

ვრცლად

ადამიანისეული კაპიტალის მნიშვნელობა და საქართველო

ხატია ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი javakhishvilikhatia@gmail.com ანოტაცია წინამდებარე სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ქალები როგორც უხილავი სოციალურ-ეკონომიკური მოთამაშეები

თამარ მძელური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი IV კურსი tam.mdzeluri@gmail.com საკითხის აქტუალურობა ქალების სოციალურ-ეკონომიკური როლის

ვრცლად

ჩრდილოვანი ეკონომიკა

ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ინვესტიციები

ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ოქროს როლი ეკონომიკაში

თეონა ნასყიდაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი te.naskidashvili@gmail.com ოქროს შემოსვლა და დამკვიდრება ფულად სისტემაში

ვრცლად

რეგიონული განვითარება როგორც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა საქართველოსთვის და მისი განვითარების პერსპექტივები

ნინო სერვასტიანცი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი III კურსი nino.servastiantsi@gmail.com ანოტაცია რეგიონული განვითარება საქართველოსთვის

ვრცლად

საქართველოს საპენსიო რეფორმა – წარსული და განვითარების პერსპექტივები

ნინო სერვასტიანცი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი III კურსი nino.servastiantsi@gmail.com საკითხის აქტუალურობა საპენსიო პოლიტიკა

ვრცლად

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ანალიზი და მისი პრიორიტეტები

თამარ მძელური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი IV კურსი tam.mdzeluri@gmail.com საკითხის აქტუალურობა საგარეო ვაჭრობის საკითხი

ვრცლად

ეკონომიკური თავისუფლება საქართველოში

მარიამ გურჩიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი Gurchianimariami19@gmail.com ანოტაცია ამ სტატიაში განხილულია

ვრცლად

ეკონომიკური ზრდის როლი ქვეყნის განვითარებაში

ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია მოცემულ თემაში ვეცადე

ვრცლად

სადაზღვევო სისტემა საქართველოში

ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია მოცემულ თემაში აღწერილია

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial