სახელმწიფოს როლი ეკონომიკურ ზრდაში

ანი კარაპეტიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი anikarapetiani777@gmail.com ანოტაცია მოცემულ თემაში აღწერილია

ვრცლად

ოლიგოპოლიური ბაზრები საქართველოში

მარიამ ქსოვრელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის სტუდენტი mariam.qsovreli7@gmail.com ანოტაცია კონკურენცია არის მეტოქეობა ცალკეულ სუბიექტებს (კონკურენტებს)

ვრცლად

უმუშევრობა და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები

მარიამ მოდებაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV კურსის სტუდენტი Mariammodebadze777@gmail.com რეზიუმე სიღარიბის დაძლევა ის პრიორიტეტული ამოცანაა, რომელზეც არავინ

ვრცლად

ინოვაციების გავლენა ქვეყნის და ფირმების კონკურენტუნარიანობაზე

ლელა ძეგველიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, IV კურსის სტუდენტი leladzegvelishvili@gmail.com შესავალი ეფექტიანობის მიღწევა ინოვაციების

ვრცლად

საზოგადოებრივი საქონლის პრივატიზაციის საკითხი

ანა ბუხრაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი ანოტაცია საზოგადოებრივი საქონლის არსისა და

ვრცლად

ხელოვნური ინტელექტის როლი ბიზნესის განვითარებაში

ციალა კუჭაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ანოტაცია დღესდღეობით სიტყვა “ხელოვნური ინტელექტი” ძალიან პოპულარულია, რთული

ვრცლად

სახელმწიფო ვალის პოლიტიკა

მარიამ ქსოვრელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის სტუდენტი mariam.qsovreli7@gmail.com რეზიუმე ვალის პოლიტიკაში (Debt Management) იგულისხმება სახელმწიფო

ვრცლად

ბიზნეს ეთიკა და მისი მნიშვნელობა XXI საუკუნეში

სალომე კახიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი, IV კურსი 1s.kakhidze@gmail.com რეზიუმე დღევანდელ სამყაროში, როდესაც ინფორმაციული ნაკადები ყოველი მხრიდან

ვრცლად

ფულადი ნაკადების მართვის მოდელები

ციალა კუჭაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ანოტაცია ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ფულადი ნაკადების მართვის თეორიული

ვრცლად

თავისუფალი ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

მარიამ ქსოვრელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის სტუდენტი mariam.qsovreli7@gmail.com რეზიუმე ვაჭრობას ძალზე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საერთაშორისო

ვრცლად

მოტივაციის თეორიების გამოყენება თანამედროვე მენეჯმენტში

სალომე კახიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება 1s.kakhidze@gmail.com მოტივაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია არამხოლოდ ინდივიდის პიროვნული, არამედ პროფესიული რეალიზაციის

ვრცლად

საერთაშორისო სავაჭრო ბაზრების შერჩევის პრაქტიკა ქართული ფირმებისთვის

ლელა ძეგველიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, IV კურსის სტუდენტი Mail: leladzegvelishvili@gmail.com რეზიუმე მოცემული კვლევის

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial