სახელმწიფო ვალის პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IVკურსის სტუდენტი giokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში

ვრცლად

მწვანე ეკონომიკა და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ გურჩიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Gurchianimariami19@gmail.com ანოტაცია

ვრცლად

ორგანული პროდუქტების ბაზარი მსოფლიოსა და საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ბექა ბაიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი beka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: ორგანული პროდუქტი, იგივე ბიოპროდუქტი

ვრცლად

სამეწარმეო რისკი და მისი დაზღვევის სისტემა

ავტორის სტილი დაცულია ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი რეზიუმე მოგვეხსენება, მეწარმეობა

ვრცლად

საქართველოს ჩართულობა საერთაშორისო ბიზნესში და ეკონომიკური გლობალიზაციის კავშირი მდგრად განვითრებასთან

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: საერთაშორისო ბიზნესი განისაზღვრება, როგორც

ვრცლად

ეკონომიკური უთანასწორობა

ავტორის სტილი დაცულია ქრისტინე კუპატაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Kupatadze.q@mail.ru ანოტაცია

ვრცლად

პოსტკრიზისული აღდგენის ფისკალური სტიმულები

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი giokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია

ვრცლად

დაგროვებითი პენსია და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე მებუკია ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი eka.mebukia@mail.ru ანოტაცია საქართველომ

ვრცლად

Covid-19-ის გავლენა ეკონომიკაზე

მაკა ღანიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოქტორანტი maka.ghaniashvili@tsu.ge ანოტაცია Covid-19, რომელიც 2019 წლის ბოლოს

ვრცლად

კარტელების როლი მსოფლიო ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ დანელია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Mariam.danelia326@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

ვრცლად

მონეტარული პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ხატია ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი javakhishvilikhatia@gmail.com ანოტაცია

ვრცლად

გარემოსდაცვითი გადასახადები

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: გლობალური ეკოლოგიური და

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial