საბაზრო ჩავარდნები და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიათამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტიtamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია აბსოლუტური თავისუფლება ბუნებაში

Read more

Covid-19 შიმშილის პანდემია

ავტორის სტილი დაცულიაგვანცა ლომიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტიGvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია: 2015 წელს გაეროს ყველა წევრმა ქვეყანამ მიიღო

Read more

ფისკალური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოს მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ბითარაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიIII კურსის სტუდენტიmariambitarashvili00@gmail.com ანოტაცია:თანამედროვე ეკონომიკურ სისტემაში მრავალი გამოწვევაა,

Read more

შრომის ბაზარი COVID-19-ის პირობებში და სამთავრობო პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულია ზაირა კუნდუხაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტიzairakundukhashvili28@gmail.com ანოტაცია წინამდებარე სტატიაში განხილულია

Read more

კორონავირუსის გავლენა განათლების სექტორზე

ავტორის სტილი დაცულია ბექა ბაიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV კურსიBeka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: კორონავირუსის პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა ნებისმიერ ადამიანზე განურჩევლად

Read more

ცხოვრების დონე

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილულია

Read more

დასაქმების პოლიტიკა და მისი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია ნაშრომში განხილულია მსოფლიო

Read more

მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიenriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის

Read more

სოციალური პოლიტიკა და მისი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფიო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სოციალური საკითხი

Read more

იაპონიის მენეჯმენტი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის              ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილული

Read more

საფირმო სტილის როლი ბიზნესში

ავტორის სტილი დაცულია ცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი.tamari.tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საწყის ეტაპზე

Read more

პანდემიის გავლენა ნავთობის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია უჩა ჯავახიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიuchajavaxidze@gmail.com ანოტაცია Covid-19 – ის

Read more