კორონავირუსის გავლენა განათლების სექტორზე

ავტორის სტილი დაცულია ბექა ბაიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV კურსიBeka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: კორონავირუსის პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა ნებისმიერ ადამიანზე განურჩევლად

Read more

ცხოვრების დონე

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილულია

Read more

დასაქმების პოლიტიკა და მისი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია ნაშრომში განხილულია მსოფლიო

Read more

მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიenriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის

Read more

სოციალური პოლიტიკა და მისი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფიო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სოციალური საკითხი

Read more

იაპონიის მენეჯმენტი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის              ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილული

Read more

საფირმო სტილის როლი ბიზნესში

ავტორის სტილი დაცულია ცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი.tamari.tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საწყის ეტაპზე

Read more

პანდემიის გავლენა ნავთობის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია უჩა ჯავახიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიuchajavaxidze@gmail.com ანოტაცია Covid-19 – ის

Read more

ეკონომიკური უსაფრთხოება საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ზაირა კუნდუხაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტიZairakundukhashvili28@gmail.com ანოტაცია წინამდებარე სტატიაში განხილულია

Read more

რეგიონის მდგრადი განვითარების მაჩვენებლებისა და მონიტორინგის სისტემა

ზურაბ ნასარაიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი აბსტრაქტი სტატიაში განხილულია ქართველი და უცხოელი მკვლევარების ნაშრომებში წარმოჩენილ თეორიულ და მეთოდოლოგიურ ბაზაზე დაფუძნებული ავტორისეული

Read more

ეკოლოგიური კრიზისი – მსოფლიო და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ნინო გოგუაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიბაკალავრიატის სტუდენტიNino.Goguadze607@eab.tsu.edu.ge    ანოტაცია  ეკოლოგიური პრობლემები–ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობისაა.

Read more

განათლება – განვითარების იარაღი

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიenriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია განათლება და საკითხები,

Read more