გენდერული სახელფასო სხვაობა და უთანასწორობა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია არჩილ მეგრელიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი archil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაციაშრომითი

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულიასალომე მაისურაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 2022 წლის 24

Read more

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია ენერგეტიკა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინდუსტრიაა. ენერგეტიკის სექტორის მდგრად ფუნქციონირებაზეა დამოკიდებული

Read more

საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები რუსეთზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების ფონზე

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com   ანოტაცია 2022

Read more

უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გაგა გამცემლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიgaga.gamcemlidze703@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საქართველოში 2022 წლის

Read more

საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია დაზღვევას, როგორც ფინანსების შემადგენელი

Read more

საქართველოს განათლების სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com    ანოტაცია განათლება წარმოადგენს ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას და

Read more

საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ფონზე და საქართველოს მდებარეობიდან გამომდინარე ქვეყნის

Read more

უძრავი ქონების ფასების ზრდის ტენდენცია საქართველოში

 ავტორის სტილი დაცულიაირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტიirakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი საცხოვრისის

Read more

საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია ჯანდაცვის სექტორი თავისი

Read more

აგრობიზნესი ,საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ შეყლაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიmariami.sheklashvili654@gmail.com ანოტაცია აგრო ბიზნესი –მატერიალური წარმოების

Read more

მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით

Read more