შრომითი მიგრაცია და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია შრომითი მიგრაცია გლობალური ფენომენია

Read more

საფასო დისკრიმინაცია

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IVკურსის სტუდენტიgiokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში განხილულია ეკონომიკის

Read more

ოლიგოპოლია ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ნათია  ხვთისიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV  კურსის სტუდენტიKhvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაციაფარმაცევტული ბაზარი საქართველოში

Read more

საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის ანალიზი COVID-19-ის პირობებში

ავტორის სტილი დაცულია ზაირა კუნდუხაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტიZairakundukhashvili28@gmail.com ანოტაცია საგადასახდელო ბალანსი წარმოადგენს

Read more

სპორტის ინდუსტრიის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ბექა კერესელიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიbeqa.kereselidze@gmail.com ანოტაცია მსოფლიოს მასშტაბით უამრავ

Read more

ეკოტურიზმი – ტურიზმის მდგრადი განვითარების საწინდარი

ავტორის სტილი დაცულია ბექა კერესელიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი beqa.kereselidze@gmail.com ანოტაცია   მდგრადი

Read more

კომპანია “Netflix”-ის საქმიანობის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.Shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ნაშრომში

Read more

კონკურენციის ეკონომიკური პოლიტიკა

(კონკურენციის დაცვა) ავტორის სტილი დაცულია ლელა ღვინიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტიlela.ghviniashvili066@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

Read more

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების როლი ეკონომიკურ განვითარებაში და მისი ხარისხის კონტროლის პრობლემები

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე მებუკიაივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიeka.mebukia@mail.ru ანოტაცია ეკონომიკური მოძღვრებებიდან მერკანტილიზმის

Read more

ინოვაცია და მისი ეფექტიანობა

ავტორის სტილი დაცულია როხვაძე მარიამი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ფოსტა: mariamrokhvadze12@gmail.com

Read more

მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობა

ავტორის სტილი დაცულია ლელა ღვინიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტი lela.ghviniashvili066@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო

Read more

სოციალური პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ბექა კერესელიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი beqa.kereselidze@gmail.com ანოტაცია

Read more