საქართველოს თურქეთთან პარტნიორობა ეკონომიკურ ჭრილში

ავტორის სტილი დაცულიალუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოს განვითარების ტენდენციებიდან გამომდინარე, ქვეყნების

Read more

გლობალური ტურიზმის განვითრების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნოზაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტი                      aninozadze20@gmail.com ანოტაცია დღეს დღეობით გლობალური ტურიზმი და

Read more

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში და მათი ხელშეწყობის პროგრამები

ავტორის სტილი დაცულია ქრისტინე გიორგაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიqristgiorgadze@gmail.com ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

საქართველოს ტურიზმის ასპექტები პანდემიის პირობებში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ამირიძეივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,IV კურსიamiridzemariam@gmail.com ანოტაცია 2020 წლის პანდემიამ ტურიზმის დარგში ბევრი რამ შეცვალა.

Read more

ქალების ეკონომიკური აქტიურობის ტენდენციები და გენდერული დისბალანსი შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ლუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის  III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციისა და

Read more

საქართველოს საგადასახადო ბალანსი

ავტორის სტილი დაცულია ჯენი ოსიაშვილიივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიjeni.osiashvili092@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი, ძალიან

Read more

საერთაშორისო ბიზნესი და Covid-19

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია ნაშრომში განხილულია საერთაშორისო ბიზნესი,

Read more

მომავლის ვალუტა ბიტკოინი–კრიპტოვალუტა

ავტორის სტილი დაცულია ნიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიNika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია კრიპტოვალუტას ნამდვილად არ

Read more

ეკოლოგია და ეკონომიკური განვითარება

ავტორის სტილი დაცულია ლიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სიტყვა ,,ეკოლოგია“ ბერძნული

Read more

ადამიანური კაპიტალი – ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია არაბული ნინოივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიninutsa18arabuli@gmail.com ანოტაცია ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს

Read more

სოციალური რისკი – სიღარიბე

ავტორის სტილი დაცულია სალომე ციყელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიSalitsikelashvili@gmail.com ანოტაცია სიღარიბე წარმოადგენს

Read more

ღია ეკონომიკა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია გურამ აბულაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიGurami.Abulashvili012@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია  სტატიაში განხილულია

Read more