ბანკების აქტივები იზრდება

2015 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 16 -საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 2-უცხოური ბანკის ფილიალით. წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 0.8 მლრდ ლარით, ანუ 3.7 პროცენტით გაიზარდა და 23.5 მლრდ ლარი შეადგინა. თუმცა, ოპერაციების შედეგად (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე) ეს მაჩვენებელი 1.5 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო კურსის ცვლილებამ მისი 2.1 პროცენტით ზრდა განაპირობა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.6 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 15.5 პროცენტია.

უცხოური კაპიტალის მონაწილეობამ ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 70.2 პროცენტი შეადგინა.

გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა. აპრილის თვის წმინდა მოგებამ 13.4 მლნ ლარი შეადგინა.

ხუთი უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილმა საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 77.5 პროცენტი შეადგინა.

Print Friendly, PDF & Email

comments

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial