საწარმოს ლიკვიდაციის და რეორგანიზაციის საგადასახადო ასპექტები

თამარ შუდრა, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი თანამედროვე სამყაროში, მაღალი საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების პირობებში, ბიზნესის დაწყება

ვრცლად

პასუხისმგებლობის საკითხი კორპორაციულ მართვაში

თამარ შუდრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი თანამედროვე ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევები ადამიანთა მისწრაფებებსა და ფანტაზიებს

ვრცლად

საქართველოს კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიის SWOT ანალიზი

ქეთევან კრიალაშვილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრი მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ყოვლისმომცველმა პროცესებმა ძირეული ცვლილებები შეიტანა

ვრცლად

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განვითარების ტენდენციები

ირაკლი დოღონაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. რეალური მშპ-ს ზრდამ 2005

ვრცლად

საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკა და უცხოური ინვესტიციები

გიორგი ყუფარაძე თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ინვესტიციები განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ ქვეყნების სამეურნეო ურთიერთობების გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის

ვრცლად

როდის ეცოდინება მთავრობას საარსებო მინიმუმის სიდიდე (მცირე შენიშვნა)

ნიკა ვარდიშვილი, ია ვარდიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტები რამდენიმე დღის წინათ ყველამ საინფორმაციო საშუალებით ვიხილეთ, რომ

ვრცლად

ICC – ბიზნესის საერთაშორისო რეგულირება

მარი ნადიბაიძე, თსუ III კურსის სტუდენტი, მარიამ გრიგალავა, თსუ III კურსის სტუდენტი, მაკა მაღლაკელიძე, თსუ III კურსის სტუდენტი საერთაშორისო სავაჭრო

ვრცლად

ტურიზმის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა

გიორგი დალაქიშვილი, სტუ ჰუმანიტარული-ტექნიკური ფაკულტეტის II კურსის მაგისტრანტი მარკეტინგმა, როგორც ბაზარზე ორიენტირებულმა პროდუქციის წარმოებისა და გასაღების ორგანიზაციის მართვის სისტემამ უკვე

ვრცლად

ვინ იგებს არჩევნებს დიდ ქალაქებში

ბაქარ ბარათაშვილი, სალომე გვეტაძე, ISET-ის მაგისტრანტები ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) თბილისში 2006 წელს დაარსდა მსოფლიო ბანკის, “ბრითიშ პეტროლიუმის”, შვედეთის საერთაშორისო

ვრცლად

რობერტ ემერსონ ლუკასი და მისი თეორიები ფულის შესახებ

ლაშა ნოზაძე, თამარ კბილაძე მე-20 საუკუნის ბოლო მეოთხედში გამორჩეულ და შეიძლება ითქვას ეკონომიკაში ახალი ტალღის, გადატრიალების ავტორად უნდა მივიჩნიოთ ნობელის

ვრცლად

შედარებითი ანალიზის (კომპარატივისტიკის) პარამეტრები და ახალ მაჩვენებელთა სისტემა: მიდგომები და დინამიკა

მაია დანელია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასწავლებელი, თინათინ აბრალავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი როგორც ცნობილია, თანამედროვე მსოფლიოში ფუნქციონირებს შემდეგ ეკონომიკურ სისტემათა

ვრცლად
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial