50 000 =100, ანუ როგორ ვიძენთ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდს

საქართველოში ფასიანი ქაღალდების გამოყენების პრაქტიკა, ფაქტობრივად არ არსებობს. მოსახლეობის თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ხელი არ მოგვიწვდება ფასიან ქაღალდებზე, რომელიც იმ ემიტენტებისთვის

Read more

რომელ გზას აირჩევს ევროპის ცენტრალური ბანკი?!

ევროპის ცენტრალური ბანკის შტაბბინაში სერიოზული განხილვა მიმდინარეობს. საუბარი იმის შესახებ , თუ როდის უნდა შეასუსტონ მონეტარული პოლიტიკა ევროპაში: დეკემბერში თუ

Read more