ინოვაცია და მისი ეფექტიანობა

ავტორის სტილი დაცულია როხვაძე მარიამი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ფოსტა: mariamrokhvadze12@gmail.com

Read more

მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობა

ავტორის სტილი დაცულია ლელა ღვინიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტი lela.ghviniashvili066@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო

Read more

სოციალური პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ბექა კერესელიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი beqa.kereselidze@gmail.com ანოტაცია

Read more

სიღარიბე – ცხოვრების დონის მნიშვნელოვანი კატეგორია

ავტორის სტილი დაცულია როხვაძე მარიამი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი mariamrokhvadze12@gmail.com ანოტაცია

Read more

ქვეყნების ეკონომიკური რეიტინგები

ავტორის სტილი დაცულია ენრიკო კიკნაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი enriko.kiknadze650@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

Read more

სხვადასხვაგვარი საკუთრებისა და განკარგვის უფლების შედეგები

ავტორის სტილი დაცულია ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია

Read more

ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური დაცვა

ავტორის სტილი დაცულია როხვაძე მარიამი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი mariamrokhvadze12@gmail.com ანოტაცია

Read more

სახელმწიფო ვალის პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IVკურსის სტუდენტი giokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ ნაშრომში

Read more

მწვანე ეკონომიკა და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ გურჩიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Gurchianimariami19@gmail.com ანოტაცია

Read more

ორგანული პროდუქტების ბაზარი მსოფლიოსა და საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ბექა ბაიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი beka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: ორგანული პროდუქტი, იგივე ბიოპროდუქტი

Read more

სამეწარმეო რისკი და მისი დაზღვევის სისტემა

ავტორის სტილი დაცულია ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი რეზიუმე მოგვეხსენება, მეწარმეობა

Read more

საქართველოს ჩართულობა საერთაშორისო ბიზნესში და ეკონომიკური გლობალიზაციის კავშირი მდგრად განვითრებასთან

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: საერთაშორისო ბიზნესი განისაზღვრება, როგორც

Read more