რატომ ჩქარობენ დამწყები ბიზნესები თანამშრომელთა გათავისუფლებას

განვითარებულ ქვეყნებში იმ კომპანიებში, რომლებმაც ახლახან დაიწყეს მოღვაწეობა, ახალი ტენდენცია შეინიშნება. ახალი დაქირავებულები, რომელთა შესაძლებლობასაც არავინ იკვლევს, შეიძლება მალე უმუშევრად დარჩნენ. საქმე იმაშია, რომ ხალხის დაქირავება მაშინ ხდება, როცა მათ სამუშაო კონტრაქტებზე მელანი ჯერ ისევ შეუმშრალია. ამით სტარტაპ ბიზნესები საკუთარი ბიზნესის გაფართოებასა და კვალიფიციური კადრების მოზიდვას ცდილობენ აწეწილი საქმეების დასალაგებლად. ისინი ხშირად მტაცებლებს გვანან, რომლებიც რეცესიის დროს დათხოვნილი კადრებისთვის იბრძვიან, მაგრამ ისე, რომ რეალურად არ იციან, რა კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა სჭირდებათ.

ამ ტენდენციამ სტარტაპ ბიზნესის მილიონერი მესაკუთრეები კოლაპსამდე შეიძლება მიიყვანოს. არსებობს რისკები დაქირავებულთათვისაც. ბევრი ახალ დაქირავებული ვერ აანალიზებს სამუშაოს იმ სირთულესა და მოვალეობებს, რომელიც მათ ახალ სამსახურში ელოდებათ. დამქირავებლები აცხადებენ, რომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ 3-თვიანი ადაპტაციის პერიოდი ახალდაქირავებულმა მათი დახმარებით წარმატებით გაიაროს, მაგრამ ბევრი დაქირავებული ამას ვერ ახერხებს.

დამწყები ბიზნესის მკვლევარი სპეციალისტები ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ტენენციას უსვამენ ხაზს: დამწყები ბიზნესის ხელმძღვანელები ისე ქირაობენ სამუშაო ძალას, რომ მათ უნარებსა და კვალიფიკაციას სათანადოდ ვერ უსაბამებენ იმ სამუშაოს, რომელიც მათ კომპანიაში ელით. შედეგად, თებერვალში დაქირავებული მუშახელის შესახებ იანვარში აღმოაჩენენ, რომ ეს კადრი მათ არ სჭირდებოდათ. ამასთანავე, ახალი კომპანიები უფრო მეტად საკუთარ წინსვლაზე არიან ორიენტირებული, ვიდრე მომხმარებელთა საჭიროებებზე.

2012 წელს Yammer-მა, რომელიც არის კომპანიების სოციალური ქსელი და რომელიც MicrosoftCorp-მა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტისთვის დაიქირავა, კომპანიის მიერ ახალდაქირავებული ინჟინრების 30% გაათავისუფლა ისე, რომ მათი კომპანიაში მუშაობა 4 წელსაც კი არ ითვლიდა. ადამ პისონი, კომპანიის ტექნიკური დირექტორი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ის იყო, რომ თავის დროზე კადრების შერჩევისას კომპანია ზედმეტი სენტიმენტებით გამოირჩეოდა და გადაჭარბებულად აფასებდა სამუშაოზე ასაყვან კანდიდატთა უნარებსა და კვალიფიკაციას.

ხშირად პრობლემა დამფუძნებლები ხდებიან, რომლებიც ვერ აანალიზებენ იმას, თუ როგორი კადრები სჭირდებათ. ეს ეხება განსაკუთრებით გრძელვადიან სტრატეგიას, ხშირად კომპანიის განვითარების კვალდაკვალ ისინი ხვდებიან, რომ მათი სამუშაო გუნდი მიზნებს ვეღარ შეეფერება და იწყებენ მათ ჩანაცვლებაზე ფიქრს. კადრების რადიკალური ცვლილება კი აფერხებს კომპანიის წინასვლას. დამწყები ბიზნესის ხელმძღვანელები ასეთ პირობებში ვერც თანამშრომელთა კოოპერაციას და ერთ გუნდად გაერთიანებას ახერხებენ.

ახალდამწყები განათლებული კადრები, რომლებიც უნივერსიტეტებიდან თავიდანვე საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე მოხვდნენ, ვერ ახერხებენ კომპანიის განვითარების სწრაფ ტემპს აყვნენ და უკვირთ, რატომ ათავსუფლებენ ასე სწრაფად.

დიდი კომპანიები კი უფრო ფრთხილნი და წინდახედულნი არიან სამუშაო ძალის შერჩევისას და სანამ კადრი კომპანიაში მოხვდება, გამოცდის, ტესტირებისა და გასაუბრების რთულ ეტაპებს გადის. ახალი სამუშაო კადრის დაქირავებას ერთი წელი შეიძლება დასჭირდეს, მაგრამ სანაცვლოთ საშუალოდ წელიწადში დიდ კომპანიებში არაკვალიფიციურობის გამო დათხოვნილთა პროცენტული წილი 2%-ს არ აჭარბებს, დამწყებ ბიზნესებში კი ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია. ამიტომ სპეციალისტები კადრების შერჩევისას კომპანიებს მეტი წინდახედულების გამოჩენას ურჩევენ.