როგორ იწრთობოდა ფოლადი

რედაქციისგან  სამრეწველო რევოლუცია ფოლადის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ იმისთვის, რომ ადამიანებს ესწავლათ ამ ლითონის საკმარისი ოდენობით დამზადება, კაცობრიობას ათასწლეულები დასჭირდა. 

Read more

განათლების სისტემას ახალი ცვლილებისთვის ამზადებენ

მაკა ღანიაშვილი  საქართველოში მენეჯმენტის პრობლემა სერიოზულად დგას და ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი მნიშვნელოვანი გარემოებაა. ეს პრობლემა ყველა დონეზე თვალსაჩინოა, მნიშვნელობა არ

Read more

ლერწმის ღეროზე დაწერილი ისტორია

რედაქციისგან მას ბევრი წინამორბედი ჰყავდა. ქვა და თიხა, ხე და ძვალი, ტყავი და მეტალი, პაპირუსი და პერგამენტი – ყველა მათგანი

Read more

ხალხის სამსახურში ჩამდგარი სასიკვდილო იარაღი

მომაზადა სოფიკო სიჭინავამ ტექნიკას ვინც ჩამორჩება, ეკონომიკურადაც ჩამორჩენილია. წარმოუდგენელია, დიდი სახელმწიფო ტექნოლოგიურ შეჯიბრში არ იყოს ერთ-ერთი ლიდერი. ახლანდელი ეკონომიკური კრიზისი

Read more

ქვეყნის განვითარების ლოგიკით მოტივირებული წიგნი

ნოდარ ჭითანავა მკითხველმა მიიღო პროფ. რ. ასათიანის ახალი წიგნი – “საქართველოს ეკონომიკა: ახალი ეპოქა”, I ნაწილი. როგორც ავტორი გვპირდება, წიგნის

Read more

რეცენზია პროფესორების რევაზ გველესიანისა და ირინე გოგორიშვილის ნაშრომზე “ეკონომიკური პოლიტიკა” (წიგნი I, წიგნი II. თბილისი, “უნივერსალი”, 2008)

ევგენი ბარათაშვილი თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებაში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს თეორიული და გამოყენებითი ნაშრომების შექმნას და გამოცემას, მით უმეტეს, როცა იგი

Read more

თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ლიდერია

ნინო არველაძე უნივერსიტეტს, საუკეთესოდ მომზადებული პირველკურსელების რაოდენობის მხრივ, ლიდერის პოზიცია უჭირავს. 23 სექტემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა,

Read more

საქართველოს კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიის SWOT ანალიზი

ქეთევან კრიალაშვილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრი მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ყოვლისმომცველმა პროცესებმა ძირეული ცვლილებები შეიტანა

Read more

ინფლაციის ისტორია

თათა ალშიბაია ინფლაციის გაანგარიშების მეთოდიკა და ინფლაცია ისტორიულ ჭრილიში ინფლაცია ყველა კრიზისის წინადღე იყო. მუდმივად პრობლემის საშველად მოსული ბიზნესმენები და

Read more

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განვითარების ტენდენციები

ირაკლი დოღონაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. რეალური მშპ-ს ზრდამ 2005

Read more

მაგისტრატურის ბარიერები

ალექსანდრა ლალიაშვილი იუნესკოს მონაცემებით ადამიანის შემოსავალის 60% მის განათ-ლებაზეა დამოკიდებული და მხოლოდ 40%-ს განაპირობებს სხვა დანარჩენი ფაქტორები: ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სოციალური

Read more

ორიგინალური ნაშრომი თანამედროვე ეკონომიკური ცნებებისა და ტერმინების შესახებ

ნოდარ ჭითანავა, პროფესორი საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით ქართველმა მკითხველმა, მეტად საინტერესო და საჭირო ნაშრომი, “თანამედროვე ეკონომიკის განმარტებითი ლექსიკონი” მიიღო.

Read more