ეკოტურიზმი-ეკოსისტემის კონსერვაციის მექანიზმი

ავტორის სტილი დაცულია გვანცა ლომიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: gvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია: ტურიზმი მსოფლიოში ყველაზე

Read more

პანდემია „COVID-19“ და საქართველოს ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულია ვერონიკა მუსერიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი veromuseridze@gmail.com ანოტაცია 2020

Read more

ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი თანამედროვე ეპოქაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ გურჩიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Gurchianimariami19@gmail.com ანოტაცია

Read more

ჰესების პარადოქსი: არის თუ არა ჰიდროენერგია მდგრადი ეკონომიკური განვითარების გარანტი?

ავტორის სტილი დაცულია ბექა ბაიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: beka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: 2016 წლის ივლისში

Read more

წყალი, როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კატალიზატორი

ავტორის სტილი დაცულია ია სიხარულიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი Sikharulidze71@gmail.com ანოტაცია საქართველო

Read more

მარკეტინგული ომები

ავტორის სტილი დაცულია ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია

Read more

სოციალური დაცვის სისტემა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე მებუკია ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი eka.mebukia@mail.ru ანოტაცია ნებისმიერი

Read more

ტექნოლოგიების როლი მდგრად განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ბითარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: mariambitarashvili@gmail.com ანოტაცია: მსოფლიოში დღესდღეობით დიდი

Read more

მცურავი გაცვლითი კურსები

ავტორის სტილი დაცულია ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი aniotarashvili17@gmail.com ანოტაცია მოცემულ

Read more

ევროკავშირის ახალი წევრები: წარმატებული და წარუმატებელი ეკონომიკური რეფორმები

ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია მოცემულ თემაში საუბარია “ევროკავშირზე” (ევროპის

Read more

წრიული ეკონომიკა

ბექა ბაიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: beka.baiashvili@wikimedia.ge ანოტაცია: წრიული ეკონომიკის საფუძვლებს რესურსების რეგენერაციასთან, რესურსების

Read more

ქოუჩინგი-თანამედროვე ხედვა მართვის სფეროში

თიკო დალაქიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი tikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

Read more