გადასახადები და საგადასახადო სისტემა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ბითარაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიIII კურსის სტუდენტიmariambitarashvili00@gmail.com ანოტაცია საგადასახადო სისტემის სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები ყველა ქვეყნის ეკონომიკური

Read more

ბაზრის ფიასკო და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია თიკო დალაქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია საზოგადოების განვითარებისათვის ძალიან

Read more

სოციალური მეწარმეობა

ავტორის სტილი დაცულია ნანუკა ნოზაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმესამე კურსის სტუდენტიNanukan89@gmail.com ანოტაცია სოციალური მეწარმეობა უკანასკნელ წლებში სულ უფრო და

Read more

სოციალური პოლიტიკა და კოვიდ-19-ის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ილია ბედინაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიilia.bedinashvili186@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სტატია შეეხება საკმაოდ

Read more

სატყეო რესურსების მდგრადი მართვა

ავტორის სტილი დაცულია ნანუკა ნოზაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმესამე კურსის სტუდენტიNanukan89@gmail.com ანოტაცია ტყე ბუნებრივი გარემოს უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ის მსოფლიოსთვის

Read more

რატომ ვაწარმოოთ ეკომეგობრულად?

ვტორის სტილი დაცულია ნინო გოგუაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და  ბიზნესის ფაკულტეტიბაკალავრიატის სტუდენტიNino.Goguadze607@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ოცდამეერთე საუკუნეში წარმოებისადმი ეკომეგობრული მიდგომა

Read more

მეფუტკრეობის დარგი საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

ავტორის სტილი დაცულიათეკა არველაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი tekaarveladze@gmail.com ანოტაცია საქართველო თაფლის ტრადიციული

Read more

Covid-19 და განათლების სისტემის გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია ცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTamari.tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დღევანდელი მსოფლიო

Read more

ინოვაცია, როგორც კაცობრიობის განვითარების მექანიზმი

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  III კურსის სტუდენტიani.shanidze105@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ნაშრომის პირველ

Read more

ტექსტილის საერთაშორისო ვაჭრობის გავლენა სათბური აირების ემისიებზე

ავტორის სტილი დაცულია გვანცა ლომიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიGvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია კლიმატის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური  განვითარებისა და

Read more

Covid 19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ლაშა ლამაზოშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიIII კურსის სტუდენტიLasha.Lamazoshili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია Covid 19 ვირუსი, რომელიც 2019 წელს ვუჰანში

Read more

მწვანე ეკონომიკა – ნარჩენების მართვა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია  ცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtamari.tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია გარემოს დაბინძურება საკმაოდ

Read more