ინფლაცია და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია რეფინანსირების

Read more

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ სამხარაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია გლობალიზაციის თანამედროვე

Read more

ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ სამხარაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიmariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია ტურიზმი უდიდეს

Read more

ხელოვნური ინტელექტის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი მარიამ სამხარაძე mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია დღესდღეობით

Read more

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი მარიამ სამხარაძე mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია ქვეყნის

Read more

საერთაშორისო ვაჭრობა და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიketiqeti65@gmail.com ანოტაცია ვაჭრობის შედეგად პრაქტიკულად

Read more

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი შეამცირა

ავტორის სტილი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტები ლიკა გეგიაLika.gegia780@eab.tsu.edu.geმალხაზ კოკიჩაშვილი  Malkhaz.kokichashvili480@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

Read more

ხელოვნური ინტელექტის გავლენა შრომით ურთიერთობებზე

ავტორის სტილი დაცულიანინო ტორაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnino.toradze079@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ტერმინი ხელოვნური ინტელექტი (artificial

Read more

ფასები სააფთიაქო ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია 2022-2023

Read more

იყიდე ახლა, გადაიხადე მოგვიანებით

ავტორის სტილი დაცულიაქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია 21-ე საუკუნეში

Read more

საჰაერო ინდუსტრია, 2022 წლის მაჩვენებლები საქართველოში და სამომავლო გეგმები

ავტორის სტილი დაცულიაანა დუმბაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIV კურსის სტუდენტიadumbadze2001@gmail.com ანოტაცია ჩვენი ქვეყანა მუდმივად ვითარდება. ვითარდება განათლების, მეცნიერების,

Read more

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2022 წლის მიხედვით და მისი ზეგავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიაანა დუმბაძეივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისiV კურსის სტუდენტიadumbadze2001@gmail.com ანოტაცია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გავიგონებთ ტერმინებს „ტურისტი“, „ტურიზმი“. ამას

Read more