უმუშევრობის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულია თამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია უმუშევრობა გვევლინება ქვეყნებში

Read more

კომერციული ბანკების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ნადირაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიmariami.nadirashvili202@eab.tsu.ge ანოტაცია  საბანკო სისტემას

Read more

უთანასწორობის შემცირების მაკროეკონომიკური პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულია გვანცა ლომიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კურსის სტუდენტიGvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია: თანამედროვე საზოგადოება მრავალ სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ

Read more

ვირტუალური ვალუტა, როგორც მომავლის ფული

ავტორის სტილი დაცულია ზაური კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიzauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია  დღესდღეობით თანამედროვე საზოგადოებისთვის

Read more

საბანკო სექტორი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ საჩეჩელაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის  III კურსის სტუდენტიmariam.sachechelashvili@gmail.com ანოტაცია საბანკო სექტორს უდიდესი

Read more

ტურიზმის სექტორი და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ყაჭიაშვილი ანათბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტიakhachiashvili@gmail.com რეზიუმე კოვიდ პანდემიის

Read more

ტექნოლოგიური ინდუსტრია და Covid-19

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე მაისაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTornike.Maisashvili101@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია Covid-19- ის ეფექტებს

Read more

კორუფცია და ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულია ჯენი ოსიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიjeni.osiashvili092@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია კორუფცია ახალი მოვლენა

Read more

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმება და ძირითადი გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიChagalidzetiko@gmail.com   ანოტაცია თანამედროვე

Read more

მეწარმეობის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ პაიკიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიPaikidzemari2000@gmail.com ანოტაცია მეწარმე და მეწარმეობა დღევანდელი

Read more

როგორ ცვლის ინოვაციები მსოფლიოს

ავტორის სტილი დაცულია თამარ დოლიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge შესავალი უძველესი

Read more