კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის ინდუსტრიაზე

ავტორის სტილი დაცულიაგიორგი აკობიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV კურსის სტუდენტი  Giorgi.akobia473@eab.tsu.ge ანოტაცია ტურიზმი ერთ-ერთ ყველაზე გლობალურ და პოპულარულ

Read more

მიგრაციისა და  ეკონომიკის ურთიერთკავშირი

ავტორის სტილი დაცულია თამარი ფარჩუკიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIV კურსის სტუდენტი Tamari.parchukidze593@eab.tsu.ge    ანოტაცია მიგრაცია

Read more

EU-ის კანდიდატის სტატუსის ეკონომიკური სარგებელი

ავტორის სტილი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებილიკა გეგია Lika.gegia780@eab.tsu.edu.geმალხაზ კოკიჩაშვილიMalkhaz.kokichashvili480@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ბევრი

Read more

უძრავი ქონების ბაზარი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაზაური კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი zauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია ცხოვრების განმავლობაში

Read more

ინფლაცია და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია რეფინანსირების

Read more

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ სამხარაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია გლობალიზაციის თანამედროვე

Read more

ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ სამხარაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიmariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია ტურიზმი უდიდეს

Read more

ხელოვნური ინტელექტის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი მარიამ სამხარაძე mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია დღესდღეობით

Read more

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი მარიამ სამხარაძე mariamsamkharadze16@gmail.com ანოტაცია ქვეყნის

Read more

საერთაშორისო ვაჭრობა და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიketiqeti65@gmail.com ანოტაცია ვაჭრობის შედეგად პრაქტიკულად

Read more

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი შეამცირა

ავტორის სტილი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტები ლიკა გეგიაLika.gegia780@eab.tsu.edu.geმალხაზ კოკიჩაშვილი  Malkhaz.kokichashvili480@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

Read more

ხელოვნური ინტელექტის გავლენა შრომით ურთიერთობებზე

ავტორის სტილი დაცულიანინო ტორაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnino.toradze079@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ტერმინი ხელოვნური ინტელექტი (artificial

Read more