უმუშევრობის ანალიზი მაკროეკონომიკურ ჭრილში

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში

Read more

მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები და მისი თანამედროვე გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია ირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიirakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ეკონომიკა, როგორც ერთი

Read more

საქართველოს საგადასახადო სისტემისა და პოლიტიკის როლი ქვეყნის განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com   ანოტაცია საგადასახადო სისტემის

Read more

ინვესტიციები-ქვეყნის ეკონომიკის მასტიმულირებელი მექანიზმი

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი სიდამონიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია ქვეყნის მაკროეკონომიკური

Read more

რისკების მართვა და მისი გამოვლინება საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია სოფიკო მათიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IVკურსის სტუდენტიsofikomati@gmail.com ანოტაცია რისკი ადამიანთა სიცოცხლის, სამეურნეო-ეკონომიკური

Read more

კრიპტოგრაფიული ვალუტა და რეალური ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულია თამუნა მაზანიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamuna.mazanishvili363@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან

Read more

ინტერნეტის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თამუნა მაზანიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamuna.mazanishvili363@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ინტერნეტი და ციფრული

Read more

ეკონომიკური რყევები

ავტორის სტილი დაცულიაჩაჩუა ნინოივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტიnino.chachua857@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მაკროეკონომიკაში გაუთავებელი დავაა

Read more

ეკონომიკური წესრიგების ინტეგრაცია

ავტორის სტილი დაცულია ავთანდილ ფურცხვანიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IVკურსის სტუდენტიavtia1502@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია ეკონომიკური

Read more

შრომითი მიგრაციის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანა შენგელიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიana.shengelia568@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

ინფლაციის არსი და მისი დღევანდელი ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ნატალია ჭანუყვაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnatachanuyvadze@gmail.com ანოტაცია ინფლაცია, როგორც

Read more

თანამედროვე იაპონური მენეჯმენტი

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ფირმის

Read more