საქართველოს ბიზნეს-ეკონომიკური სკოლის შექმნის გენეზისი

პროფ. ემზარ ჯგერენაია საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკა და ბიზნეს-სამყარო 1800-ით სასიკეთოდ შემოტრიალდა 10-15 წლის წინადელისაგან. ახლა ბევრს

Read more

ბიზნეს-განათლება – ქართული რეალობის საჯილდაო ქვა

ნინო არველაძე 2005 წლის მაისში უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი ევროპელი მინისტრების ბერგენის კონფერენციამ მიიღო კვალიფიკაციების საერთო სტრუქტურა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცისათვის.

Read more

რა კეთდება საქართველოში მეცნიერების განვითარებისათვის?

მაკა ღანიაშვილი სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2005 წლის 17 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა ბრძანებას საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო

Read more

მეწარმეობის კურსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ეკა ლეკაშვილი, პროექტის მონაწილე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

Read more

პროფესიული განათლება – ბაზრის შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მომზადებით უმუშევრობასთან ბრძოლა

მაკა ღანიაშვილი საქართველოში წელს სკოლა დაახლოებით 62,000 ახალგაზრდამ დაამთავრა. მათგან აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება მხოლოდ 15,444-მა შეძლო, მაშინ როცა

Read more

თანამედროვე ბიზნესის საფუძვლები

რედაქციისაგან ქართული საგანმანათლებლო სივრცე თანამედროვე ბიზნესის თეორიისა და პრაქტიკის დარგის სახელმძღვანელოების უმწვავეს დეფიციტს განიცდის. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

Read more

ახალი სამაგისტრო პროგრამები ბიზნესში და ეკონომიკაში

რედაქციისაგან საიდუმლო არ არის, რომ მთელს მსოფლიოში MBA ყველაზე მოთხოვნადი სამაგისტრო პროგრამაა. ბიზნესი და ეკონომიკა არის წარმართველი სწავლების მეორე საფეხურისათვის.

Read more

მეცნიერების მომავალი ანუ რატომ და როგორ “დავთვალოთ” მეცნიერება

ნოდარ ხადური, ეკ. დოქტორი, თსუ პროფესორი შესავალის მაგიერ როდესაც უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი გავხდი, საბაზრო ეკონომიკის შესატყვისი” ეკონომიკური მეცნიერება საქართველოში

Read more

MBA – ბიზნეს-განათლების თანამედროვე სტანდარტი

თემურ ხომერიკი, თსუ პროფესორი ქართული უნივერსიტეტების უმრავლესობაში უკვე მოქმედებს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სამაგისტრო პროგრამები, თუმცა მაგისტრატურაში მისაღები ერთიანი გამოცდები ერთი

Read more

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესისა და ეკონომიკის კარგ ფაკულტეტს იმსახურებს

რედაქციისაგან თსუ-ის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტზე მიმდინარე ცვლილებების შესახებ გვესაუბრება ფაკულტეტის დეკანის მრჩეველი, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET-ის) დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი

Read more

სწავლულ ექსპერტთა საბჭო გაუქმდა

ნინო არველაძე, ემზარ ჯგერენაია უმაღლესი განათლების კანონის თანახმად, სწავლების მესამე საფეხურის სისტემა შეიცვალა. ძველ ვარიანტში უმაღლესი განათლება 5 წელს ითვალისწინებდა,

Read more

ბიზნეს-გეგმა – მენეჯერული სტრატეგიის საფუძველი

თემურ ხომერიკი, პროფესორი მენეჯერული პრაქტიკა მოწმობს, რომ წარმატებული ბიზნესი წარმოუდგენელია შესაბამისი ბიზნეს-სტრატეგიის გარეშე. ჰ. მინცბერგის მიხედვით, მენეჯერული სტრატეგია ემყარება ხუთ

Read more