საზოგადოება და სტატისტიკა

წიგნში გაანალიზებულია ძირეული თვისებრივი და რაოდენობრივი ცვლილებები, რომლებიც საუკუნეების მიჯნაზე მიმდინარეობს საქართველოში.

სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების პერსპექტივაზე საუბრისას ავტორი აყენებს საკითხს სოციუმის განვითარებისადმი როგორც საერთო საცივილიზაციო მიდგომების, ისე საქართველოს სპეციფიკის გათვალისცინების შესახებ.

კრებულში თავმოყრილია ავტორის 1997-2004 წლების მოხსენებები, სტატიები და ინტერვიუები.

წიგნი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის.