პატარა ქვეყნას დიდი შეცდომების უფლება არა აქვს

როზეტა ასათიანის წიგნში – “პატარა ქვეყნას დიდი შეცდომების უფლება არა აქვს”, თავმოყრილია ავტორის საჟურნალო და საგაზეთო პუბლიკაციები. ისინი ძირითადად ასახავენ საქართველოს უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მონაკვეთში – საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, “ვარდების რევოლუციამდე, ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე წინააღმდეგობებით სავეს, ღრმა სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებს. ამ ურთულეს პერიოდში წამოჭრილ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებს. ნაშრომში შეტანილია, აგრეთვე ავტორის სამეცნიერო-პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის ამსახველი მასალები.
წიგნი განკუთვნილია ეკონომიკის დარგის სპეციალისტების, სტუდენტების და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

მეცნიერ-რედაქტორი
ლეო ჩიქავა – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი