ExxonMobil-მ „როსნეფტთან“ დაგეგმილი 10 პროექტიდან 9 შეაჩერა

ExxonMobil-მ აშშ-ს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გამო, „როსნეფტთან“ დაგაგმილი 10 პროექტიდან 9 შეაჩერა. ამის შესახებ ამერიკული კომპანიის პრეს-სამსახურმა გაავრცელა

Read more

თანამედროვე საბანკო საქმე : თეორია და პრაქტიკა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1 ივლისს პროფესორების ირაკლი კოვზანაძისა და გოგი კონტრიძის წიგნის “თანამედროვე საბანკო საქმე : თეორია

Read more

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები

დემურ ჩომახიძე მონოგრაფიაში მსოფლიო გამოცდილების საფუძველზე, გაშუქებულია ენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების არსი, პრინციპები, ამოცანები, მისი სტრატეგიული მიზნები და გავლენა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ

Read more

თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი

როზეტა ასათიანი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე ეკონომიკის ამსახველი ტერმინებისა და ცნებების სისტემატიზაცია და ახსნა-განმარტებები. ამ

Read more

საქართველოს ეკონომიკა

მთავარი რედაქტორი როზეტა ასათიანი წიგნი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სისტემური სახით ქვეყნის ეკონომიკის შესწავლისადმი ნაკლებად მიძღვნილი პირველი კოლექტიური მონოგრაფიული გამოკვლევაა. ობიექტური

Read more

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა

რედაქციისგან  მიმდინარე წლის 25 იანვარს, “შერატონ მეტეხი პალასში” გაიმართა ალექსანდრე თვალჭერლიძის, ავთანდილ სილაგაძის, გიული ქეშელაშვილისა და დავით გეგიას წიგნის, “საქართველოს

Read more

რეცენზია – “ეკონომიკის და ბიზნეს ლექსიკონი”

ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი  თავის ერთ შენიშვნაში, მომავლის მიმოხილვას კეინსმა უწოდა “ეკონომიკის შესაძლებლობები ჩვენი შვილიშვილებისათვის”. შეიძლება ეს ეპიგრაფად წავუმძღვანოთ ქალბატონ

Read more

ვუახლოვდებით ევროპას?

რედაქციისგან  თბილისში, 29 ოქტომბერს, ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა რეგიონალური კონფერენცია სახელწოდებით “ვუახლოვდებით ევროპას”? ამ

Read more

რეცენზია დოქტორ, აკადემიკოს ავთანდილ სილაგაძის წიგნზე – “ეკონომიკური დოქტრინები”, თბ., 2009

ემზარ ჯგერენაია, თსუ პროფესორი  “ადამიანის გონის მფლობელები უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობენ, ვიდრე ეს შეუძლია მისცეს ვინმეს ხმალმა ან მეფის სკიპტრამ”,

Read more

ქვეყნის განვითარების ლოგიკით მოტივირებული წიგნი

ნოდარ ჭითანავა მკითხველმა მიიღო პროფ. რ. ასათიანის ახალი წიგნი – “საქართველოს ეკონომიკა: ახალი ეპოქა”, I ნაწილი. როგორც ავტორი გვპირდება, წიგნის

Read more

რეცენზია პროფესორების რევაზ გველესიანისა და ირინე გოგორიშვილის ნაშრომზე “ეკონომიკური პოლიტიკა” (წიგნი I, წიგნი II. თბილისი, “უნივერსალი”, 2008)

ევგენი ბარათაშვილი თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებაში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს თეორიული და გამოყენებითი ნაშრომების შექმნას და გამოცემას, მით უმეტეს, როცა იგი

Read more

სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის

ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები (ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიები)

Read more