ფიატ ვალუტიდან კრიპტოვალუტამდე

ავტორის სტილი დაცულია
ანი ნებიერიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
III კურსის სტუდენტი
Ani.nebieridze301@eab.tsu.edu.ge

ანოტაცია

ფიატ ფული არის ლეგალური გადახდის საშუალება, რომლის ღირებულება მიბმულია მთავრობის მიერ გამოშვებულ ვალუტასთან, როგორიცაა აშშ დოლარი, ხოლო კრიპტოვალუტა არის ციფრული აქტივი, რომელიც თავის ღირებულებას იღებს თავისი მშობლიური ბლოკჩეინიდან. კრიპტოვალუტები იყენებენ უსაფრთხოების ზომებს მათი მთლიანობისა და მომხმარებლების უსაფრთხოების დასაცავად.  კრიპტოვალუტის ზრდამ გამოიწვია დებატები ფიატ ფულის მომავალზე. მიუხედავად იმისა, რომ ვირტუალური ვალუტა ფართო პოპულარობას იძენს, მას ჯერ კიდევ არ შეუძლია შეცვალოს ფიატ ვალუტა, რომელიც რჩება ღირებულების გაცვლის უპირატეს საშუალებად მთელს მსოფლიოში. ადამიანების უმეტესობა კრიპტოვალუტას ხედავს, როგორც სიმდიდრის სწრაფი შექმნის საშუალებას, მისი არასტაბილური ბუნების გათვალისწინებით. ასე რომ, იმის გასაგებად, თუ როგორ მოქმედებს კრიპტოვალუტა ფიატ ფულთან მიმართებაში, უნდა გავიგოთ, როგორ მუშაობს ორივე ვალუტა და რა განასხვავებს მათ ერთმანეთისგან. სტატიაში გაგაცნობთ თუ რა საფრთხის შემცველია მოცემული ვალუტები და რა პროგნოზებია უახლოს მომავალში.

Annotation

Fiat money is legal tender whose value is tied to a government-issued currency, like the U.S. dollar, while cryptocurrency is a digital asset that derives its value from its native blockchain. The rise of cryptocurrency has started a debate on the future of fiat money, those that are backed by the government. Though the virtual currency is gaining wide acceptance, it is not yet in a position to replace fiat currency, which remains the preferred means of exchanging value across the world. Most people see cryptocurrency as a way for rapid wealth creation, given its volatile nature. So to understand how cryptocurrency fares in relation to fiat money, we need to understand how both the currencies operate and what separates them from each other. The article will inform you about the dangers of the given currencies and what are the forecasts for the near future.

რა არის ფიატ ვალუტა?

ფიატ ვალუტა, რომელსაც ასევე უწოდებენ ფიატ ფულს, არის კანონიერი გადახდის საშუალება. მის ღირებულებას აღიარებს მთავრობა, რომელმაც ის გამოუშვა. გავრცელებული მცდარი წარმოდგენა არის ის, რომ, განსხვავებით წარსულის ვალუტებისგან, რომლებიც ეფუძნებოდა ოქროს, ვერცხლის ან სხვა ძვირფასი ლითონის სტანდარტებს, ფიატ ვალუტებს არ აქვთ „არაფერი“ საყრდენი. უფრო ზუსტი აღწერა არის ის, რომ ფიატ ვალუტას მხარს უჭერს მთავრობის რესურსები, რომელიც გამოსცემს მას, ხოლო მისი ღირებულება განისაზღვრება რიგი ფაქტორებით, მათ შორის ეკონომიკური მიწოდებითა და მოთხოვნით, საპროცენტო განაკვეთებით და ფულის მიწოდებით.[1]

ფიატ ვალუტის უარყოფითი მხარეები

ფიატ ვალუტას ახლავს ორი ძირითადი რისკი: პოლიტიკური არასტაბილურობა და ფულის მიწოდების არასწორი მართვა. განვიხილავ პოლიტიკურ არასტაბილურობას. ფიატ ვალუტის საფუძველია ნდობა, რომ მთავრობა, რომელმაც ის გამოუშვა, დარჩება სტაბილური და შეინარჩუნებს ვალუტას ღირებულად. სანდო, კარგად მართული მთავრობის გარეშე, ფიატ ვალუტისადმი რწმენა შეიძლება დაირღვეს, რაც გამოიწვევს მკვეთრ ინფლაციას, რადგან ის კარგავს ხარჯვის ძალას. ფულის მიწოდების არასწორი მენეჯმენტი – განსაკუთრებით ფულის მიწოდების გაზრდა – არის რისკი, რომლის შიშიც ბევრ ადამიანს აწუხებს ფიატ ვალუტებთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ბევრისთვის, 2020 და 2021 წლებში COVID-19 პანდემიის დროს მთავრობის მასიური სტიმულირების გამო. აშშ-ს მაგალითის გამოყენებით, ფულის მიწოდება გაიზარდა თითქმის 40%-ით 2020 წლის დასაწყისიდან 2021 წლის დეკემბრამდე. ამასთან, აშშ-ს ეკონომიკა და მოსახლეობა არ გაიზარდა 38%-ით ამ ორი წლის განმავლობაში. გამოშვებული ახალი ფულის დიდი ნაწილი იყო ვალი, რომელიც აშშ-ს მთავრობამ გამოსცა ეკონომიკური სტიმულისთვის გადასახდელად. მსგავსი მატება მოხდა მსოფლიოს სხვა ეკონომიკებშიც. რისკი ის არის, რომ ფულის მიწოდების მასიურმა ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპერინფლაცია.[1 ]

გრაფიკი 1: გვიჩვენებს აშშ-ს ფულის მიწოდების პროცენტულ მაჩვენებელს. მონაცემები შეესაბამება 2021 წლის 16 დეკემბერის მდგომარეობას

წყარო:  https://www.fool.com/investing/how-to-invest/fiat-currency/

ფიატ ვალუტის სიკვდილი და  კრიპტო ვალუტისკენ სვლა

ინფლაციაზე წუხილმა და სახელმწიფოს მიერ ფულსა და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე კონტროლმა აიძულა ბევრი ადამიანი განეხილათ კრიპტოვალუტა. როგორც დეცენტრალიზებული ციფრული აქტივი, კრიპტოვალუტები ძალიან მიმზიდველია ყველასთვის, ვისაც ეჭვი ეპარება ფულით მთავრობის მანიპულირებაში. ისინი ასევე სულ უფრო სასარგებლო ხდებიან, როგორც პორტატული, ღირებულების ციფრული მაღაზიები. კრიპტოვალუტები უძლიერეს და ყველაზე უსაფრთხო  ბლოკჩეინ ქსელებში შეიძლება უფრო ღირებული გახდეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო – ბლოკჩეინზე მომხდარი ინოვაციების გამოყენებაში. ჩვენ რეალურად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ფიატ ფული მომავალშიც კრიპტოვალუტად იქცევა. ბევრმა მთავრობამ დაიწყო ციფრული ვალუტის შესწავლა და მთავრობის მიერ შექმნილი და მხარდაჭერილი კრიპტოვალუტა რაღაც მომენტში თითქმის გარდაუვალი ჩანს.

ელ სალვადორმა მიიღო ბიტკოინი (CRYPTO:BTC), როგორც გადახდის კანონიერი საშუალება 2021 წლის 7 სექტემბერს. დღეს რეალურად არსებობს კრიპტოვალუტები, რომლებიც მიბმულია ფიატ ვალუტების ღირებულებასთან, რომელსაც სტაბილკოინებს უწოდებენ. ტეტერი (CRYPTO:USDT), რომელიც „მიბმულია“ აშშ დოლართან, ყველაზე დიდია. [2]

2021 წელს მრავალი მაღალი და დაბალი მაჩვენებელი მოჰყვა წამყვან კრიპტოვალუტებს, როგორიცაა Bitcoin და Ethereum, რომლებმაც მიაღწიეს თავიანთ ყველა დროის მაღალ ღირებულებას $65,000 და $4,460-ზე მეტი 2021 წლის ოქტომბერში და ნოემბერში.

წარმოგიდგენთ ტოპ 6 კრიპტოვალუტას, რომლებიც რეიტინგულია მათი საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით და შეიძლება იყოს გონივრული არჩევანი 2022 წელს ინვესტიციებისთვის.  [3]

1)ბიტკოინი (BTC)

ბიტკოინი აგრძელებს დომინირებას ყველა ციფრულ აქტივზე, რომლის საბაზრო კაპიტალი ამჟამად 8111 მილიარდი დოლარია 17 იანვრის მონაცემებით.

* ამ პიონერულმა კრიპტოვალუტამ არასტაბილური მომენტები განიცადა, სექტემბერში $40,000-მდე და 2021 წლის ოქტომბერში $65,000-მდე შეადგინა.

* მიუხედავად ამისა, კრიპტოპრენერების და ინვესტორების რწმენა ამ კრიპტოვალუტაში ურყევი დარჩა და ის ციფრულ ოქროსა და ინფლაციის ჰეჯადაც კი შეფასდა მსხვილი საბანკო სუბიექტების მიერ, როგორიცაა Deutsche bank და JPMorgan.

2) ეთერიუმი (ETH)

* ამ კრიპტოვალუტამ ასევე შეძლო მეორე პოზიციის შენარჩუნება 1 წლის განმავლობაში.

* coinmarketcap.com-ის თანახმად, მას აქვს დაახლოებით 390 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალი 17 იანვარს.

* Ethereum გადაიყვანს ფსონის დადასტურებაზე (Pos) სამუშაოს მტკიცებულებიდან (PoW), რათა გააუმჯობესოს მისი მასშტაბურობა და გახადოს იგი ეკოლოგიურად მდგრადი 2022 წელს.

* Ethereum აშკარად ცნობილია იმით, რომ გამოიყენება როგორც საფუძველი რამდენიმე ბლოკჩეინზე დაფუძნებული აპლიკაციის გასაშვებად, როგორიცაა NFT. ამ მიზეზით მას ასევე უწოდა ციფრული ვერცხლი Deutsche Bank-ის ანალიტიკოსმა.

3) ტეტერი (USDT)

* Tether არის უმსხვილესი stablecoin, რომლის საბაზრო კაპიტალი 78 მილიარდი დოლარია 17 იანვარს, coinmarketcap.com -ის მიხედვით.

* სტაბილკოინი ამცირებს ცვალებადობას აშშ დოლართან და ევროსთან მიმაგრებით და არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული არჩევანი მათთვის, ვინც ცდილობს ინვესტირებას კრიპტოვალუტაში.

* ის მიბმულია აშშ დოლართან.

4) Binance მონეტა (BNB)

* ეს კრიპტოვალუტა არის Binance კრიპტო ბირჟის მშობლიური კრიპტოვალუტა, მოცულობით მსოფლიოში უდიდესი ბირჟა.

* Binance (BNB) მეოთხე ადგილზეა საბაზრო კაპიტალით დაახლოებით $80 მილიარდი პლატფორმით. მისი ფასი 2017 წელს, რომელიც იყო მხოლოდ $0.10, გაიზარდა დაახლოებით 52000 პროცენტამდე 2022 წლის 3 იანვარს $520-მდე.

5)სოლანა (SOL)

* ცნობილია თავისი უმაღლესი ტრანზაქციის სიჩქარით 65000 ტ/წმ, Dapp-ებით და ჭკვიანი კონტრაქტებით.

* ის მიეკუთვნება ეთერიუმის მკვლელების ჯგუფს და იყენებს PoS-ისა და ისტორიის დადასტურების (PoH) ჰიბრიდული კონსენსუსის მოდელს.

* პერსპექტიული კრიპტოვალუტის საბაზრო კაპიტალი 54,82 მილიარდ დოლარზე მეტია.

* 2 წლის განმავლობაში, სოლანამ მოიპოვა თითქმის 22,000 პროცენტი, როდესაც იგი 2022 წლის 3 იანვარს 0,77 დოლარიდან 171 დოლარამდე ღირებულებით გამოვიდა.

6) კარდანო (ADA)

* კარდანო მე-6 ადგილზეა, საბაზრო კაპიტალით $51 მილიარდი 17 იანვარს coinmarketcap.com-ის მიხედვით.

* ეს კრიპტოვალუტა შეიძლება იყოს კარგი არჩევანი კრიპტო ინვესტიციისთვის.

* კრიპტოვალუტა მუშაობს Po მოდელზე, რომელიც ზრდის მის ტრანზაქციის დროს და ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას ფსონის მეთოდით.

ფიატის სიკვდილი: ბრუნავს ბიტკოინში, ეთერიუმსა და კრიპტოვალუტაში

მიუხედავად იმისა, რომ შორტები დაგროვდა აშშ დოლარზე, ისინი, ვინც გლობალური დევალვაციის ფსონს ეძებდნენ, მიდიოდნენ არა მხოლოდ ოქროსა და ვერცხლისკენ, არამედ ბიტკოინზეც. ბიტკოინის ფასმა წარმოუდგენელი ზრდა მოახდინა და საყურადღებო ფონდები და კომპანიები ან უკვე ყიდულობენ მას, ან აშენებენ საფუძველს მის შესაძენად.

Square-მა, მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ციფრული გადახდების კომპანიამ, იყიდა 50 მილიონი დოლარის ბიტკოინი და ჰყავს საკუთარი გამოყოფილი კრიპტოვალუტის გუნდი.

Grayscale, ციფრული აქტივების ყველაზე დიდმა მენეჯერმა მსოფლიოში, 2020 წლის მესამე კვარტალში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოდინება გამოაცხადა. ამჟამად მას 6 მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს მართვა. [4]

კრიპტოვალუტა აჩვენებს ფიატ სავალუტო სისტემის ზოგიერთ ატრიბუტს. ის მწირია და მისი გაყალბება შეუძლებელია. ერთადერთი გზა, რომლითაც ადამიანი შეძლებს შექმნას ყალბი ბიტკოინი, იქნება იმის განხორციელება, რაც ცნობილია, როგორც ორმაგი დახარჯვა. ეს ეხება სიტუაციას, როდესაც მომხმარებელი „ხარჯავს“ ან გადასცემს ერთსა და იმავე ბიტკოინს ორ ან მეტ ცალკეულ პარამეტრებში, რაც ეფექტურად ქმნის დუბლიკატს. კრიპტოვალუტების პოპულარობის ზრდამ წაახალისა კიბერკრიმინალები ეპოვათ ინოვაციური გზები ფუძემდებლურ ბლოკჩეინზე თავდასხმისთვის. ერთ-ერთი ასეთი გზაა „51% თავდასხმა“, რომელიც ბოლო წლებში განვითარდა და საკმაოდ წარმატებულიც იყო. ბოლო წლებში განხორციელდა არაერთი 51% თავდასხმა. 2021 წლის აგვისტოში, Bitcoin SV (BSV) შეტევის შემდეგ დაახლოებით 5 პროცენტით შემცირდა.

ბიტკოინს ასევე აქვს შეზღუდული სარგებლობა. ბიტკოინის ძირითადი ტექნოლოგია, რომელსაც ბლოკჩეინი ეწოდება, ტესტირება ხდება და გამოიყენება როგორც გადახდის სისტემა. მისი გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური შემთხვევაა ფულადი გზავნილები საზღვრებს გარეთ სიჩქარის გაზრდისა და ხარჯების შესამცირებლად. ელ სალვადორი, დებს ფსონს, რომ ბიტკოინის ტექნოლოგია საკმარისად განვითარდება, რათა გახდეს ყოველდღიური ტრანზაქციების საშუალება.

კიდევ ერთი თეორია არის ის, რომ ბიტკოინს აქვს შინაგანი ღირებულება, რომელიც ეფუძნება ერთი ბიტკოინის წარმოების ზღვრულ ღირებულებას. ბიტკოინების მაინინგი დიდ ელექტროენერგიას მოიცავს და ეს რეალურ ხარჯებს აკისრებს მაინერებს. თუ ბიტკოინის ფასი დროთა განმავლობაში აგრძელებს ზრდას, მომხმარებლები ბიტკოინის მცირე ნაწილით მაინც შეძლებენ ტრანზაქციების განხორციელებას კრიპტოვალუტით. გვერდითი არხების განვითარებამ, როგორიცაა Lightning Network, შესაძლოა კიდევ უფრო გაზარდოს ბიტკოინის ეკონომიკის ღირებულება.[5]

ბიტკოინის შეფასების გამოწვევები

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ბიტკოინის, როგორც ღირებულების საწყობის სტატუსი. ბიტკოინის, როგორც ღირებულების საწყობის სარგებლობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგად მუშაობს იგი, როგორც გაცვლის საშუალება. თუ ბიტკოინი არ მიაღწევს წარმატებას, როგორც გაცვლის საშუალებას, ის არ იქნება სასარგებლო, როგორც ღირებულების შესანახი. ვინაიდან ბიტკოინს არ გააჩნია რაიმე შინაგანი ღირებულება, მისი ღირებულება აუცილებლად ინტერსუბიექტურია, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მოელის თითოეული ტრეიდერი ბაზრის დანარჩენი ნაწილის ქცევას.

2021 წელს ბიტკოინის ფასს  რთული დასაწყისი ჰქონდა, რადგან ინვესტორები შეშფოთებულნი იყვნენ  ფედერალური სარეზერვო სისტემის გამო. BTC დაეცა დაბალ 40,700 დოლარამდე, რაც ყველაზე დაბალი დონე იყო 30 სექტემბრის შემდეგ. ეს ფასი ასევე დაახლოებით 40%-ით დაბალი იყო ყველა დროის მაქსიმუმზე, თითქმის $70,000-ზე. კლება დაჩქარდა მას შემდეგ, რაც ფედერალური ღია ბაზრის კომიტეტმა (FOMC) გამოაქვეყნა წინა შეხვედრის ოქმები. ოქმიდან ირკვევა, რომ კომიტეტის წევრები ინფლაციას უპირისპირდებოდნენ. შედეგად, ისინი უპირატესობას ანიჭებდნენ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას ჯერ კიდევ 2021 წლის მარტში. BTC-ის ვარდნა დაემთხვა მაღალი მზარდი აქციების გაყიდვას. [6]

გრაფიკი 2: ბიტკოინის ფასების სქემა, 2016 წლიდან 2022 წლამდე. მოცემულ გრაფიკზე ნათლად ჩანს 2021 წლის BTC -ს ვარდნა

წყარო:  https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

ბიტკოინის (BTC) ფასი  2013 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის 24 თებერვლამდე (აშშ დოლარებში)

ბიტკოინის (BTC) ფასმა კვლავ მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს 2021 წელს, რადგან ღირებულებებმა გადააჭარბა 65000 აშშ დოლარს 2021 წლის თებერვალში, 2021 წლის აპრილსა და 2021 წლის ნოემბერში. პირველი ორი განპირობებული იყო Tesla-სა და Coinbase-თან დაკავშირებული მოვლენებით.Tesla-ს განცხადებამ, რომ მან შეიძინა 1,5 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების ციფრული მონეტა, ისევე როგორც აშშ-ს უდიდესი კრიპტო ბირჟის IPO, გამოიწვია მასობრივი ინტერესი. თუმცა, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილმა კრიპტოვალუტამ მნიშვნელოვანი კორექტირება განიცადა აპრილში მთავრობის რეგულაციების შესახებ სპეკულაციების შემდეგ. კიდევ ერთი მიზეზი, ექსპერტების აზრით, იყო ელექტროენერგიის გათიშვა ჩინეთის სინძიანის რეგიონში. ამ მოულოდნელმა განვითარებამ გამოიწვია ბიტკოინის ჰეშრეიტის შემცირება და პოტენციურად შეაშინა ინვესტორები მათი აქტივების გაყიდვაში.[7]

გრაფიკი 3: ბიტკოინის ფასის ინდექსის ცვლილება აშშ დოლარში, 2013 წლის  ოქტომბრიდან 2022 წლის 22 თებერვლამდე

  წყარო:  https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/

ბიტკოინის ფასის პროგნოზი 2022 წელს

ბიტკოინის ფასი წლის მეორე კვირას $40,000-ზე მაღლა იდგა. ფასი გადავიდა 200-დღიან და 50-დღიან საშუალო მაჩვენებლების ქვემოთ. რაც მთავარია, მოხდა „სიკვდილის ჯვარი“. სიკვდილის ჯვარი არის სიტუაცია, როდესაც 200-დღიანი და 50-დღიანი მოძრავი საშუალოები აკეთებენ გადაკვეთას. ოსცილატორები, როგორიცაა შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) ასევე უფრო დაბალია.

ამიტომ, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ , რომ დაცემის ტენდენცია გაგრძელდება პირველ კვარტალში, შემდეგი ძირითადი სამიზნე იქნება 2021 წლის ივლისის დაბალი მაჩვენებელი, დაახლოებით $30,000. ეს კლება მოხდება მაშინ, როდესაც ინვესტორები აფასებენ ფედერალურ რეზერვში. შემდეგ სიტუაცია შეიცვლება მეორე კვარტალში, რადგან ინვესტორები ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, რომ ფედერალური ბანკმა განაკვეთების ზრდა დაიწყო. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ანალიტიკოსი თვლის, რომ BTC-ის ფასი დაახლოებით $100,000-მდე გაიზრდება 2022 წელს. მათ შორისაა Nexo-ს თანადამფუძნებელი და JP Morgan-ის ანალიტიკოსები. Bitcoin Cash-ის ფასის პროგნოზი 2022 წელს დაკავშირებულია ვარდნასთან. კრიპტოვალუტები, როგორც წესი, ძალიან არასტაბილურია.[7]

შედარება 2022 წლის  ბიტკოინის ფასის დაცემის -2021 წელის  ვითარებასთან

კრიპტო ბაზარზე FUD-ის მრავალი წყაროს ფონზე, ფასების ანალიტიკოსმა და ინვესტორმა ლარკ დევისმა თქვა, რომ დღეს სიტუაცია შედარებით უკეთესია, ვიდრე 2021 წელს.

„ბიტკოინი ამჟამად 56 დღეა 200-დღიანი MA-ს ფარგლებში, ზემოდან ქვევით 51%-იანი გაყიდვის პიკზე, 2021 წელს ჩვენ გავატარეთ 82 დღე ქვემოთ 55%-იანი ზემოდან ქვემოთ.2021 წლის ვარდნა უარესი იყო და ჩვენ გადავრჩით.“[8]

განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2021 წელს მეტი დღე იყო, როდესაც ბიტკოინი (BTC) ივაჭრებოდა 200-დღიანი მარტივი მოძრავი საშუალოზე (SMA) ქვემოთ. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება აქტივის ტენდენციის აღსანიშნავად განსაზღვრულ პერიოდზე დაყრდნობით (ამ შემთხვევაში 200 დღე). ლარკმა ასევე აღნიშნა, რომ ბიტკოინს ჰქონდა ზემოდან ქვემოთ გაყიდვის პიკი 51%. მეორეს მხრივ, 2021 წელს ბაზრის კრახის დროს 55%-ით გაიყიდა. იმავდროულად, ბიტკოინის ფასი კვლავ იბრძვის აღმავალი ტრენდის დამკვიდრებისთვის. ბევრი თვლის, რომ ეს გამოწვეულია მრავალი ფუნდამენტური ფაქტორით, როგორიცაა საგადასახადო შიში, პოლიტიკური დაძაბულობა კანადაში, უკრაინასა და რუსეთში და სხვა. CoinMarketCap-ის თანახმად, ბიტკოინის ფასი ამ მომენტისთვის 38,192.65 დოლარად იყიდება.

გრაფიკი 4: ბიტკოიკი დგას“ სიკვდილის ჯვრის“ წინაშე. 2021 წლის აპრილიდან 2022 წლის თებერვლის მონაცემებით

წყარო:https://twitter.com/TheCryptoLark/status/1496310708715548675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496310708715548675%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoinquora.com%2Flark-davis-on-bitcoin-price-crash-2021-was-worse%2F

როგორც ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ჩანს, ბიტკოინი დადგა „სიკვდილის ჯვრის“ წინაშე 2021 წელს, რამაც გამოიწვია ერთთვიანი დაცემის პერიოდი. რამდენიმე თვე დასჭირდა, სანამ 50-დღიანი SMA კვლავ გადალახავდა 200-დღიან SMA-ს.  თუ ბაზარი განიცდის მდგრად FUD*-ს მომდევნო რამდენიმე კვირაში, ბიტკოინის ფასმა შესაძლოა მალე ვერ შეძლოს საშიში ტერიტორიიდან თავის დაღწევა. იმავდროულად, როგორც ჩანს, ბაზრის გაურკვევლობა გამოიხატება ვაჭრობის დაბალი მოცულობით. მას შემდეგ, რაც ბაზარი უფრო მეტ სავაჭრო აქტივობას დაინახავს, ​​ბიტკოინმა შესაძლოა დაიბრუნოს თავისი პოზიციები.

*FUD-შიში, გაურკვევლობა და ეჭვი (FUD) ეხება პესიმიზმის ზოგად აზროვნებას კონკრეტული აქტივის ან ბაზრის მიმართ. ტერმინი გამოიყენება იმ ინფორმაციაზე ან მოვლენებზე, რომლებსაც აქვთ უარყოფითი ეფექტი გაზვიადებული ან მოგონილი.

დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგს აინტერესებს, ჩაანაცვლებს თუ არა კრიპტოვალუტები ფიატ ვალუტებს, ორივეს განსხვავებული უპირატესობა აქვს. ფიატ ფულის ერთ-ერთი გავრცელებული კრიტიკა არის მისი მგრძნობელობა ინფლაციის მიმართ. ადგილობრივ თვითმმართველობებს შეუძლიათ სურვილისამებრ გაზარდონ ფულის მიწოდება, რაც დროთა განმავლობაში შეამცირებს მის ღირებულებას. უარეს შემთხვევაში, ეკონომიკურმა არასტაბილურობამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპერ-ინფლაცია, რაც სწრაფად ამცირებს ფიატ ვალუტების ღირებულებას და აღქმულ სანდოობას.

მეორეს მხრივ, ბიტკოინს, მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ კრიპტოვალუტას, აქვს 21 მილიონი მონეტის ფიქსირებული მიწოდება. მისი შეზღუდული მიწოდების გამო, ბევრს ურჩევნია ბიტკოინის შენარჩუნება იმ იმედით, რომ მისი ღირებულება გაიზრდება, ნაცვლად იმისა, რომ გამოიყენოს იგი, როგორც გაცვლის საშუალება. 2022 წელს, ექსპერტები ელოდებიან, რომ ბიტკოინის მონეტა შემცირდება პირველ კვარტალში და შემდეგ კვლავ აღდგება. 2025 და 2030 წლებისთვის, BTC ფასი იქნება არსებითად უფრო მაღალი, ვიდრე დღეს არის. საბოლოო ჯამში, კრიპტოვალუტები აქ დარჩება. ისინი გვთავაზობენ უამრავ უპირატესობას დღევანდელ ფიატ ვალუტებთან შედარებით, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის დამკვიდრებული და მიღებული. ვინაიდან და რადგანაც ტექნოლოგია აგრძელებს განვითარებას, ციფრული ვალუტები შეიძლება საბოლოოდ აღმოჩნდეს ფულის მომავალი.

       გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. What Is Fiat Currency? | The Motley Fool
  2. El Salvador Adopts Bitcoin as Legal Tender (trade.gov)
  3. What are the top 6 cryptocurrencies to invest in 2022? – Times of India (indiatimes.com)
  4. Is 2021 the Death of Fiat Currency? – Katusa Research
  5. Why Do Bitcoins Have Value? Bitcoin Explained (investopedia.com)
  6. https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/
  7. https://www.investingcube.com/bitcoin-cash-price-prediction-for-2022-2025-and-2030%ef%bf%bc-cryptocurrencies/
  8. https://twitter.com/TheCryptoLark/status/1496310708715548675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496310708715548675%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcoinquora.com%2Flark-davis-on-bitcoin-price-crash-2021-was-worse%2F
  9. US M2 Money Supply (ycharts.com)