რა არის CACCI

CACCI – ეს არის აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის სავაჭრო-სამრეწველო პალატების ან ორგანიზაციების კონფედერაცია, რომელიც შედგება აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატების ან ასოციაციების ერთობლიობისაგან.

CACCI არასამთავრობო ორგანიზაციაა და პრაქტიკულად მოიცავს გაერთიანებული ერების ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის (ESCAP) რეგიონულ ორგანიზაციებს.

CACCI წარმოადგენს აზიისა და დასავლეთ წყნარი ოკეანის რეგიონულ ორგანიზაციას, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას. აწყობს ფორუმებს, სადაც შეისწავლის, აწესრიგებს და აერთიანებს აზიისა და დასავლეთ წყნარი ოკეანის ეკონომიკურ წამოწყებებს.

Leave a Reply

Your email address will not be published.