ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები

წლის დასაწყისიდანვე ეკონომიკური ზრდის დადებითი ტენდენცია ადასტურებს, რომ 2014 წელს 5%–იანი ზრდის პროგნოზი რეალისტურია

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ოპერატიული მონაცემებით, მიმდინარე წლის დასაწყისში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის კუთხით, გრძელდება ის პოზიტიური დინამიკა, რომელიც დაფიქსირდა გასული წლის ოქტომბერ-დეკემბერში.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2014 წლის იანვარში ნაერთ ბიუჯეტში ჯამურმა შემოსავლებმა 527 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 65.3 მილიონი ლარით მეტია 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდზე. 2012 წლის იანვართან შედარებით კი, ნაერთ ბიუჯეტში შემოსავლები გაზრდილია 75.4 მილიონი ლარით, 2011 წლის იანვართან შედარებით – 131 მილიონი ლარით, ხოლო 2010 წლის იანვართან შედარებით – 237 მილიონი ლარით.

მათ შორის, აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის იანვარში, 2013 წლის იანვართან შედარებით ქვეყნის ტერიტორიაზე მობილიზებული საგადასახადო შემოსავლები გაიზარდა 51.6 მილიონი ლარით და შეადგინა 437 მლნ ლარი. 2012 წლის იანვართან შედარებით ზრდა დაფიქსირდა 87,2 მილიონი ლარით, 2011 წლის იანვართან შედარებით ზრდაა 151.9 მილიონი ლარი, ხოლო 2010 წლის იანვართან შედარებით – 241.4 მილიონი ლარი.

Slide1

2014 წლის იანვარში, ძალიან პოზიტიური მაჩვენებლები ფიქსირდება ექსპორტ-იმპორტის კუთხით, რაც ეკონომიკური ზრდის ასევე მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორია.

ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, 2014 წლის იანვარში 2013 წლის იანვართან შედარებით, იმპორტი გაიზარდა 131.3 მილონი ლარით და შეადგინა 883 მლნ ლარი.2012 წლის იანვართან შედარებით ზრდაა 88.2 მილიონი ლარით, 2011 წლის იანვართან კი, 168.9 მილიონი ლარით, ხოლო 2010 წლის იანვართან შედარებით- 398.2 მილიონი ლარით.

მნიშნელოვნადაა გაზრდილი ექსპორტის მაჩვენებლები. 2014 წლის იანვარში 2013წლის იანვართან შედარებით, ექსპორტი გაიზარდა 48.6 მილიონი ლარით და შეადგინა 277 მლნ ლარი. 2012 წლის იანვართან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 96,1 მილიონი ლარით, 2011 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 68.8 მილიონი ლარით, ხოლო 2010 წლის იანვართან შედარებით 121 მილიონი ლარით.

Slide2

მთლიანობაში, საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2014 წლის იანვრის თვეში შეადგინა მილიარდ 161 მლნ ლარი, 2013 წლის იანვართან შედარებით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვაგაზრდილია 180.4 მილიონი ლარით, 2012 წლის იანვართან შედარებით 184.34 მილიონი ლარით, 2011 წლის იანვართან – 237.7 მილიონი ლარით, ხოლო 2010 წლის იანვართან შედარებით 517.2 მილიონი ლარით.

Slide3

წლის დასაწყისიდანვე ბიზნესის გააქტიურებისა და ეკონომიკური ზრდის დადებითი ტენდენცია ადასტურებს, რომ 2014 წელს 5%–იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, როგორც მინიმუმ, რეალისტურია. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიო ბანკი საქართველოში 2014 წელს 6.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს.