ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი

ქრისტინე კუპატაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მე-4 კურსი Kupatadze.q@mail.ru ანოტაცია სტატიაში განხილულია ეკონომიკური თავისუფლების არსი, მნიშვნელობა და თუ

Read more

უმუშევრობა

თიკო დალაქიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი tikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

Read more

კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტები

სალომე გობეჯიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია კორონავირუსი – სიტყვა, რომელზეც შეიძლება ითქვას

Read more

ჩრდილოვანი ეკონომიკა,როგოროც სტატისტიკური ანალიზის ობიექტი

ირაკლი გახარია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი მე-3 კურსი irakli.gaxaria8@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია ჩრდილოვანი ეკონომიკის

Read more

უმუშევრობა საქართველოში

მარიამ გოგოძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კურსის სტუდენტი Gogodze1999mariami@gmail.com ანოტაცია საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე დიდ პრობლემად უმუშევრობას მიიჩნევს.

Read more

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი გამოწვევა

თამარ მძელური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი IV კურსი tam.mdzeluri@gmail.com საქართველო -ევროკავშირის ურთიერთობები 1992 წელს

Read more

საბანკო საქმიანობის რეგულირება

ანი ოთარაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი aniotarashvili17@gmail.com ანოტაცია მოცემული სტატიის ძირითადი

Read more

სარბეინს-ოქსლის (SOX) აქტი – „დიდი ხუთეულიდან“ „დიდ ოთხეულამდე“

ანა ბუხრაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი ანოტაცია საერთაშორისო პრაქტიკაში აუდიტისა და

Read more

აშშ – ჩინეთის სავაჭრო ომი

სალომე გობეჯიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია როგორც Clausewitz-მა თქვა: „ომი – ეს

Read more

შრომის ნაყოფიერების ამაღლების მეთოდები მეცნიერების დახმარებით

სალომე გობეჯიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, IV კურსი. sallogobejishvili1@gmail.com ანოტაცია: „ყველა პროდუქტი იწარმოება უმაღლესი

Read more

ცირკულარული და ციფრული ეკონომიკის გამოწვევები მომავლისათვის

თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი Chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია ხშირად, როდესაც ადამიანებს სიტყვა

Read more

ინვესტიციების როლი ეკონომიკის განვითარებაში

ანა კახნიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი anakakhniashvili1@gmail.com ანოტაცია მოცემულ სტატიაში განხილულია

Read more