ეკონომიკური უთანასწორობა

ავტორის სტილი დაცულია ქრისტინე კუპატაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Kupatadze.q@mail.ru ანოტაცია

Read more

მონეტარული პოლიტიკა – ზოგადი ხედი და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი giokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია

Read more

პოსტკრიზისული აღდგენის ფისკალური სტიმულები

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი giokokhreidze1@gmail.com ანოტაცია

Read more

დაგროვებითი პენსია და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე მებუკია ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი eka.mebukia@mail.ru ანოტაცია საქართველომ

Read more

შრომითი მიგრაციის გავლენა ეკონომიკაზე და ცირკულარული მიგრაცია

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: მიგრაცია ეს არის ხალხის

Read more

Covid-19-ის გავლენა ეკონომიკაზე

მაკა ღანიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოქტორანტი maka.ghaniashvili@tsu.ge ანოტაცია Covid-19, რომელიც 2019 წლის ბოლოს

Read more

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა

ავტორის სტილი დაცულია ხატია ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი javakhishvilikhatia@gmail.com ანოტაცია

Read more

მდგრადი განვითარების ეკონომიკური ასპექტი

ავტორის სტილი დაცულია ნათია ხვთისიაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Khvtisiashvilin99@gmail.com ანოტაცია

Read more

კარტელების როლი მსოფლიო ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ დანელია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Mariam.danelia326@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია

Read more

მონეტარული პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ხატია ჯავახიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი javakhishvilikhatia@gmail.com ანოტაცია

Read more

გარემოსდაცვითი გადასახადები

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: გლობალური ეკოლოგიური და

Read more

გლობალური უთანასწორობა ეკონომიკურ ჭრილში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი გერგედავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ელ-ფოსტა: gergedavamari56@gmail.com ანოტაცია: ეკონომიკური ზრდა საკმარისი

Read more