სოფლის მეურნეობის როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი აკობიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიGiorgi.akobia473@eab.tsu.ge ანოტაცია საქართველოში საუკუნეების მანძილზე

Read more

ლოკოკინების   ბიზნესი   და  მისი   განვითარების   პოტენციალი  საქართველოში ავტორის სტილი დაცულია                                                                                                                                       ლაშა ადონია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის .         .                                          

Read more

კრიზისის მართვის სახელმწიფო სტრატეგია

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ყანდაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი kandashvilimariami@gmail.com    ანოტაცია

Read more

ინფლაცია და დეფლაცია – ორი უკიდურესობა

ავტორის სტილი დაცულია ანი შანიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიani.shanidze105@eab.tsu.edu.ge   ანოტაცია ინფლაცია

Read more

შრომის ანაზღაურების ორგანიზაციისა და რეგულირების მიმართულებები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თიკო ელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTikoelashvili55@gmail.com ანოტაცია თანამედროვე მსოფლიო

Read more

2021 წლის ივნისში აშშ-ის ინფლაციის მაჩვენებელმა, ბოლო 13 წლის განმავლობაში, ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია

ავტორის სტილი დაცულია ნიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიnika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია მიწოდების ჯაჭვის

Read more

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა: მიმდინარე ტენდენციები და გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე გოგიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიgogiashviliekaterine@gmail.com ანოტაციათანამედროვე პირობებში წარმოუდგენელია ქვეყნის

Read more

ტურიზმი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ აფხაზიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  III კურსის სტუდენტიMariam.Apkhazishvili908@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ტურიზმი — დასვენების,

Read more

სოციალური პოლიტიკის კავშირი უმუშევრობასთან საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია უჩა ჯავახიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიuchajavaxidze@gmail.com ანოტაცია თანამედროვე მსოფლიოში

Read more

მეწარმეობის ზრდის მამოძრავებელი ძალები

ავტორის სტილი დაცულია თიკო ელაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTikoelashvili55@gmail.com ანოტაცია მეწარმეობა

Read more

ინტერნეტ ეკონომიკის არსი და მისი განვითარება საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ლუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge    ანოტაცია თანამედროვე

Read more

პროფესიული განათლება საქართველოში და მისი როლი ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულია ლიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ზოგადად განათლება

Read more