უძრავი ქონების ფასების ზრდის ტენდენცია საქართველოში

 ავტორის სტილი დაცულიაირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტიirakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი საცხოვრისის

Read more

საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია ჯანდაცვის სექტორი თავისი

Read more

აგრობიზნესი ,საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ შეყლაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიmariami.sheklashvili654@gmail.com ანოტაცია აგრო ბიზნესი –მატერიალური წარმოების

Read more

მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველოს ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიაქრისტინა შაშიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიkristina.shashiashvili219@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია როგორც ყველასათვის ცნობილია, 2022

Read more

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე             ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია საქართველო მცირე, მაგრამ ღია

Read more

საავტომობილო ინდუსტრიის ანალიზი Ford-ის და GM-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათინათინ გულუაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიtinatin.guluashvili244@eab.tsu.ge ანოტაცია საავტომობილო ინდუსტრია არის

Read more

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შეფასება 2022 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი

Read more

საგარეო ვაჭრობა საქართველოში და მისი გამოწვებები დღევანდელ სამყაროში

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს

Read more

ფიატ ვალუტიდან კრიპტოვალუტამდე

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნებიერიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.nebieridze301@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ფიატ ფული

Read more

კინოკომიქსის დარგის ანალიზი Marvel-ისა და DC-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 1895 წლის

Read more

ფრენჩაიზინგი და მისი როლი საქართველოს ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიათეკა არველაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიtekaarveladze@gmail.com ანოტაცია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია და

Read more