დანაშაული და ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულია გვანცა ლომიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIV კურის სტუდენტიGvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია დღევანდელ რეალობაში, უნიშვნელოვანეს როლს ფინანსები და მათი

Read more

საქართველოს ეკონომიკური აღორძინების გამოწვევები პოსტპანდემიურ პირობებში

ავტორის სტილი დაცულიქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია 2019 წლის ბოლოდან

Read more

სტუდენტური დასაქმება და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულიაცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი.Tamari.Tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დასაქმების სექტორში სტუდენტებსაც თავის

Read more

ეფექტიანი დასაქმების პოლიტიკის გამოწვევები და ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ლუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის   IV კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დღესდღეობით უმუშევრობა

Read more

სიღარიბე და მისი დაძლევის გზები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ პაიკიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიPaikidzemari2000@gmail.com ანოტაცია სიღარიბეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი

Read more

საბანკო რისკები და ტექნოლოგია

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საბანკო სექტორი ერთ-ერთი

Read more

უმუშევრობის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულია თამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია უმუშევრობა გვევლინება ქვეყნებში

Read more

კომერციული ბანკების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ნადირაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიmariami.nadirashvili202@eab.tsu.ge ანოტაცია  საბანკო სისტემას

Read more

უთანასწორობის შემცირების მაკროეკონომიკური პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულია გვანცა ლომიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კურსის სტუდენტიGvancalomidze123@gmail.com ანოტაცია: თანამედროვე საზოგადოება მრავალ სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ

Read more

ვირტუალური ვალუტა, როგორც მომავლის ფული

ავტორის სტილი დაცულია ზაური კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიzauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია  დღესდღეობით თანამედროვე საზოგადოებისთვის

Read more

საბანკო სექტორი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ საჩეჩელაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის  III კურსის სტუდენტიmariam.sachechelashvili@gmail.com ანოტაცია საბანკო სექტორს უდიდესი

Read more