ფასები სააფთიაქო ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია 2022-2023

Read more

იყიდე ახლა, გადაიხადე მოგვიანებით

ავტორის სტილი დაცულიაქეთევან ბალანჩივაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი ketiqeti65@gmail.com ანოტაცია 21-ე საუკუნეში

Read more

საჰაერო ინდუსტრია, 2022 წლის მაჩვენებლები საქართველოში და სამომავლო გეგმები

ავტორის სტილი დაცულიაანა დუმბაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIV კურსის სტუდენტიadumbadze2001@gmail.com ანოტაცია ჩვენი ქვეყანა მუდმივად ვითარდება. ვითარდება განათლების, მეცნიერების,

Read more

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2022 წლის მიხედვით და მისი ზეგავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიაანა დუმბაძეივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისiV კურსის სტუდენტიadumbadze2001@gmail.com ანოტაცია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გავიგონებთ ტერმინებს „ტურისტი“, „ტურიზმი“. ამას

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე – მოლოდინები და რეალობა

ავტორის სტილი დაცულიათსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტები თემურ თუთარაშვილიt1tutarashvili@gmail. comმარიამ ბასიაშვილიmariambasiashvili2003@gmail. com რეზიუმე როგორც მოგვეხსენება, ერთი წლის

Read more

სოფლის მეურნეობა და ქვეყნის განვითარება

ავტორის სტილი დაცულიაგიორგი აკობია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაIII კურსის სტუდენტიGiorgi.akobia473@eab.tsu.ge ანოტაცია საქართველოში

Read more

გართობა და ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე რეალობაში გართობის

Read more

მონეტარული პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ შეყლაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიmariami.sheklashvili654@eab.tsu.ge ანოტაცია მონეტარული პოლიტიკა წარმოადგენს

Read more

უმუშევრობა , როგორც 21-ე საუკუნის ეკონომიკური გამოწვევა საქართველოს მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიაირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი Irakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია ბოლო სამი ათწლეულის

Read more

სადაზღვევო ბაზრის მნიშვნელობა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ შეყლაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიmariami.sheklashvili654@eab.tsu.ge  ანოტაცია დაზღვევას დიდი როლი და

Read more

საფოსტო მომსახურების სექტორის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, IV კურსის სტუდენტი marimanukova24@gmail.com ანოტაცია საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც მჭიდროდ

Read more

როგორ არის წახალისებული მეწარმეობა მთავრობის ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკების გათვალისწინებით

ავტორის სტილი დაცულიაგიორგი საჩეჩელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიgiorgi.sachechelashvili784@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო საქმიანობა თავისუფლად

Read more