რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველოს ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიაქრისტინა შაშიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიkristina.shashiashvili219@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია როგორც ყველასათვის ცნობილია, 2022

Read more

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე             ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია საქართველო მცირე, მაგრამ ღია

Read more

საავტომობილო ინდუსტრიის ანალიზი Ford-ის და GM-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათინათინ გულუაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიtinatin.guluashvili244@eab.tsu.ge ანოტაცია საავტომობილო ინდუსტრია არის

Read more

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შეფასება 2022 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი

Read more

საგარეო ვაჭრობა საქართველოში და მისი გამოწვებები დღევანდელ სამყაროში

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს

Read more

ფიატ ვალუტიდან კრიპტოვალუტამდე

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნებიერიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.nebieridze301@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ფიატ ფული

Read more

კინოკომიქსის დარგის ანალიზი Marvel-ისა და DC-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 1895 წლის

Read more

ფრენჩაიზინგი და მისი როლი საქართველოს ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიათეკა არველაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიtekaarveladze@gmail.com ანოტაცია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია და

Read more

კონკურენციის პოლიტიკა და მისი მნიშვნელობა ბიზნესისთვის

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ პაიკიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიPaikidzemari2000@gmail.com ანოტაცია ქვეყნის ეკონომიკასა და

Read more

2020-2022 წლების ინფლაციური პროცესები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დღეისათვის ერთ-ერთი

Read more

მეტავერსი – ალტერნატიული სამყარო

ავტორის სტილი დაცულია თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია დღეს

Read more

SWIFT-დან გათიშვა – ყველაზე მკაცრი სანქცია რუსეთისთვის

ავტორის სტილი დაცულია თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია 24

Read more