ადგილობრივი წარმოება საქართველოში (თხილის ბაზრის მაგალითზე)

ავტორის სტილი დაცულია ნიკოლოზ ძაგანიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტიMr.dzaganishvili@gmail.com ანოტაციათითოეული ქვეყნის მიზანი უნდა იყოს

Read more

მეწარმეობის არსი და ბიზნესი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია გრიშა ლაბაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. მეოთხე კურსიgrishalabadze@gmail.com ანოტაცია მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში

Read more

შიდა ვალის პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ლუკა კენტელაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიlkenteladze77@gmail.com ანოტაცია დიდი ხნის 

Read more

სამხრეთ კორეის ეკონომიკური სასწაული

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ სიმონიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიmsimonia98@mail.ru ანოტაცია თანამედროვე ცხოვრებაში,ქვეყანათა შორის

Read more

საქართველოს თურქეთთან პარტნიორობა ეკონომიკურ ჭრილში

ავტორის სტილი დაცულიალუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოს განვითარების ტენდენციებიდან გამომდინარე, ქვეყნების

Read more

გლობალური ტურიზმის განვითრების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნოზაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტი                      aninozadze20@gmail.com ანოტაცია დღეს დღეობით გლობალური ტურიზმი და

Read more

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში და მათი ხელშეწყობის პროგრამები

ავტორის სტილი დაცულია ქრისტინე გიორგაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიqristgiorgadze@gmail.com ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

საქართველოს ტურიზმის ასპექტები პანდემიის პირობებში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ ამირიძეივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,IV კურსიamiridzemariam@gmail.com ანოტაცია 2020 წლის პანდემიამ ტურიზმის დარგში ბევრი რამ შეცვალა.

Read more

ქალების ეკონომიკური აქტიურობის ტენდენციები და გენდერული დისბალანსი შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია ლუქუნიძე სალომეივანე ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის  III კურსის სტუდენტიSalome.Lukunidze104@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციისა და

Read more

საქართველოს საგადასახადო ბალანსი

ავტორის სტილი დაცულია ჯენი ოსიაშვილიივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიjeni.osiashvili092@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი, ძალიან

Read more

საერთაშორისო ბიზნესი და Covid-19

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია ნაშრომში განხილულია საერთაშორისო ბიზნესი,

Read more

მომავლის ვალუტა ბიტკოინი–კრიპტოვალუტა

ავტორის სტილი დაცულია ნიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიNika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია კრიპტოვალუტას ნამდვილად არ

Read more