საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ფონზე და საქართველოს მდებარეობიდან გამომდინარე ქვეყნის

Read more

უძრავი ქონების ფასების ზრდის ტენდენცია საქართველოში

 ავტორის სტილი დაცულიაირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტიirakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი საცხოვრისის

Read more

საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია ჯანდაცვის სექტორი თავისი

Read more

აგრობიზნესი ,საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ შეყლაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის II კურსის სტუდენტიmariami.sheklashvili654@gmail.com ანოტაცია აგრო ბიზნესი –მატერიალური წარმოების

Read more

მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველოს ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიაქრისტინა შაშიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიkristina.shashiashvili219@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია როგორც ყველასათვის ცნობილია, 2022

Read more

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე             ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია საქართველო მცირე, მაგრამ ღია

Read more

საავტომობილო ინდუსტრიის ანალიზი Ford-ის და GM-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათინათინ გულუაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტიtinatin.guluashvili244@eab.tsu.ge ანოტაცია საავტომობილო ინდუსტრია არის

Read more

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შეფასება 2022 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი

Read more

საგარეო ვაჭრობა საქართველოში და მისი გამოწვებები დღევანდელ სამყაროში

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს

Read more

ფიატ ვალუტიდან კრიპტოვალუტამდე

ავტორის სტილი დაცულიაანი ნებიერიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიAni.nebieridze301@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ფიატ ფული

Read more

კინოკომიქსის დარგის ანალიზი Marvel-ისა და DC-ის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 1895 წლის

Read more