უთანასწორობასთან დაკავშირებული თანამედროვე ტენდენციები საქართველოსა და მსოფლიოში

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი qsidamonidze@gmail.com შესავალი თანამედროვე

Read more

ტურიზმის გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი tornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ტურიზმი,

Read more

ევროპის მწვანე შეთანხმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ავტორის სტილი დაცულიაანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი anastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია თანამედროვე  მსოფლიოში

Read more

ხორბლის გლობალური ბაზრის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიარჩილ მეგრელიშვილიarchil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვან

Read more

ფარმაცევტული ბაზრის გამოწვევები საქართველოსთვის

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტისალომე მაისურაძეsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ფარმაცევტულ ბაზარს საკმაოდ

Read more

სამეწარმეო ქსელები და მათი გავლენა თანამედროვე ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და

Read more

PMI-ის მნიშვნელობა გლობალური ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტისალომე მაისურაძეsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია იმისათვის რომ გავიგოთ,

Read more

ადამიანური განვითარების ინდექსის მნიშვნელობა ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულია არჩილ მეგრელიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIII კურსის სტუდენტი archil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში

Read more

ციფრული ეკონომიკა

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე კოხრეიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtornike.kokhreidze598@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

Read more

წყლის დაბინძურების პრობლემა საქართველოში და მისი გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე

ავტორის სტილი დაცულია მარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია წყალი უნიკალური და უპირველესი, სასიცოცხლო მნიშვნელობის, ადამიანის, ცხოველთა

Read more

გენდერული სახელფასო სხვაობა და უთანასწორობა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულია არჩილ მეგრელიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი archil.megrelishvili552@eab.tsu.edu.ge ანოტაციაშრომითი

Read more

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულიასალომე მაისურაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიsalome.maisuradze059@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია 2022 წლის 24

Read more