უმუშევრობა და ინფლაცია – ეკონომიკის სცილა და ქარიბდა

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია უმუშევრობა გვევლინება სიღარიბისა

Read more

ETF-2022 წლის პერსპექტივები

ავტორის სტილი დაცულიანიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდები

Read more

დოლარიზაცია საქართველოში – პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დოლარიზაცია გახლავთ ის

Read more

პანდემიის გავლენის შედარება საქართველოს და გერმანიის ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია მოგვეხსენება, რომ 2019

Read more

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულია ნინო ტორაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიnino.toradze079@eab.tsu.edu.ge   ანოტაცია 2020 წლის

Read more

მოგების გადასახადის ,,ესტონური მოდელი“

ავტორის სტილი დაცულიათამარ აბრამიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtamar.abramishvili620@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია გადასახადები ქვეყნის მამოძრავებელი მექანიზმია,

Read more

ეკონომიკური საქმიანობის გავლენა გარემოზე

ავტორის სტილი დაცულია ვერონიკა მუსერიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიveromuseridze@gmail.com                                                            ანოტაციაგარემოს დაცვა სოციალური მნიშვნელობის

Read more

კიდევ კრიზისი?!

ავტორის სტილი დაცულიაყაჭიაშვილი ანაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისმეოთხე კურსის სტუდენტიakhachiashvili@gmail.com რეზიუმე „ისტორიკოსებისთვის თითოეული მოვლენა უნიკალურია“ _

Read more

სოციალური დაცვის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიაცერცვაძე თამარიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamari.Tsertsvadze109@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დღევანდელ დროში ხშირად

Read more

გლობალური პანდემიის გავლენა საქართველოს განათლების სექტორზე

ავტორის სტილი დაცულია ანასტასია შკამარიდინაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია საქართველოს განათლების სექტორი

Read more

ცხოვრების დონის ანალიზი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თიკო ელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტი tikoelashvili55@gmail.com ანოტაცია მოსახლეობის

Read more

ჰესები – ინვესტიციიდან საფრთხემდე

ავტორსის სტილი დაცულია ნინო გოგუაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და  ბიზნესის ფაკულტეტიბაკალავრიატის სტუდენტიNino.Goguadze607@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეებს

Read more