პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თაკო ყოჩაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, III კურსიtako.kochashvili13@gmail.com ანოტაცია დღესდღეობით, მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის

Read more

ინვესტიციები – ნაბიჯი ეკონომიკის განვითარებისკენ

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია უცხოური ინვესტიციები არის ქვეყნის

Read more

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია თიკო დალაქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიtikodalaqishvili@gmail.com ანოტაცია თითოეული ქვეყნის ეკონომიკისთვის

Read more

საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები და მათი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე

ავტორის სტილი დაცულია გიორგი აკობიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტიGiorgi.akobia473@eab.tsu.ge ანოტაცია მსოფლიოს ძალიან ბევრი

Read more

ღვინის ექსპორტი და ეკონომიკური წინსვლა საქართველოში covid 19 პანდემიის პირობებში

ავტორის სტილი დაცულია ლაშა ლამაზოშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისმესამე კურსის სტუდენტიLasha.Lamazoshili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ქართული ღვინის

Read more

საერთაშორისო მიგრაცია და მისი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულია ანი ოთარაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი  aniotarashvili17@gmail.com რეზიუმე მოცემულ სტატიაში განხილულია

Read more

შრომითი მიგრაცია საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია მარიამ გაჩავაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიmariam.gachava503@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ბოლო წლებში

Read more

ეროვნული ბანკი – მონეტარული პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე გოგიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიgogiashviliekaterine@gmail.com ანოტაციათანამედროვე მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მონეტარული

Read more

გლობალური ეკონომიკური კრიზისები და მათი გავლენა ეკონომიკაზე

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ეკონომიკის ზრდასა თუ განვითარებაზე მრავალი

Read more

გლობალური ინოვაციის ინდექსი და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულია ქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com  ანოტაცია ინოვაციების მნიშვნელობა თანამედროვე

Read more

სახელმწიფო ვალი როგორც დამოკლეს მახვილი

ავტორის სტილი დაცულია თორნიკე მაისაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიTornike.Maisashvili101@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია გონივრული ფინანსური

Read more