ფრენჩაიზინგი და მისი როლი საქართველოს ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიათეკა არველაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიtekaarveladze@gmail.com ანოტაცია საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაცია და

Read more

კონკურენციის პოლიტიკა და მისი მნიშვნელობა ბიზნესისთვის

ავტორის სტილი დაცულიამარიამ პაიკიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიPaikidzemari2000@gmail.com ანოტაცია ქვეყნის ეკონომიკასა და

Read more

2020-2022 წლების ინფლაციური პროცესები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დღეისათვის ერთ-ერთი

Read more

მეტავერსი – ალტერნატიული სამყარო

ავტორის სტილი დაცულია თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია დღეს

Read more

SWIFT-დან გათიშვა – ყველაზე მკაცრი სანქცია რუსეთისთვის

ავტორის სტილი დაცულია თეა ჭაღალიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი chagalidzetiko@gmail.com ანოტაცია 24

Read more

მონეტარული მაჩვენებლების მიმდინარე ტენდენციები

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია დღევანდელი რეალობა თითქმის

Read more

გენდერული დისბალანსი საქართველოს შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულიათამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ნაშრომში განხილულია დღევანდელი მსოფლიოს ისეთი

Read more

ეკონომიკური ზრდის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიააისუნ შამილოვაივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიaisun.shamilova456@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ეკონომიკური ზრდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის

Read more

ბიტკოინს, როგორც ,,ციფრულ ოქროს“, საფრთხე შეექმნა

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ბიტკოინი გახლავთ ერთ-ერთი

Read more

საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობა და დაგროვებითი პენსიის გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაია სიხარულიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიia.sikharulidze408@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია უკვე ასწლეულზე მეტია, ეს

Read more

დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე მაისაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTornike.Maisashvili101@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ქართული ღვინო ისტორიით

Read more

შრომის ბაზარი საქართველოში და COVID-19-ის გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მას შემდეგ რაც 2019

Read more