მონეტარული მაჩვენებლების მიმდინარე ტენდენციები

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია დღევანდელი რეალობა თითქმის

Read more

გენდერული დისბალანსი საქართველოს შრომის ბაზარზე

ავტორის სტილი დაცულიათამარ დოლიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTamar.dolidze110@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ნაშრომში განხილულია დღევანდელი მსოფლიოს ისეთი

Read more

ეკონომიკური ზრდის ანალიზი

ავტორის სტილი დაცულიააისუნ შამილოვაივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისIII კურსის სტუდენტიaisun.shamilova456@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ეკონომიკური ზრდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის

Read more

ბიტკოინს, როგორც ,,ციფრულ ოქროს“, საფრთხე შეექმნა

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ბიტკოინი გახლავთ ერთ-ერთი

Read more

საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობა და დაგროვებითი პენსიის გამოწვევები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაია სიხარულიძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტიia.sikharulidze408@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია უკვე ასწლეულზე მეტია, ეს

Read more

დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში

ავტორის სტილი დაცულიათორნიკე მაისაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიTornike.Maisashvili101@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია ქართული ღვინო ისტორიით

Read more

შრომის ბაზარი საქართველოში და COVID-19-ის გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მას შემდეგ რაც 2019

Read more

სანქციები, რუსული აქციების ფასების დაცემა და რუბლის გაუფასურება-რუსეთ უკრაინის დაპირისპირება

ავტორის სტილი დაცულიანიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია 21 თებერვალს რუსეთის

Read more

უმუშევრობა და ინფლაცია – ეკონომიკის სცილა და ქარიბდა

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია უმუშევრობა გვევლინება სიღარიბისა

Read more

ETF-2022 წლის პერსპექტივები

ავტორის სტილი დაცულიანიკა მელიქიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიnika.meliqishvili.98@mail.ru ანოტაცია ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდები

Read more

დოლარიზაცია საქართველოში – პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

ავტორის სტილი დაცულიალიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია დოლარიზაცია გახლავთ ის

Read more

პანდემიის გავლენის შედარება საქართველოს და გერმანიის ეკონომიკისთვის

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი ზაუტაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიzautashviliq@gmail.com ანოტაცია მოგვეხსენება, რომ 2019

Read more