ექსპორტი, როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების უმარტივესი ფორმა – საქართველო-თურქეთის მაგალითზე

ავტორის სტილი დაცულიაირაკლი კვანტალიანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიIrakli.kvantaliani800@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია თანამედროვე ეტაპზე გლობალური ბიზნესის

Read more

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია თამარ აბრამიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიtamar.abramishvili620@eab.tsu.edu.ge შესავალი მეწარმეობის ახალი მიმართულება

Read more

საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა

ავტორის სტილი დაცულიაგიორგი აკობიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიGiorgi.akobia473@eab.tsu.ge ანოტაცია მსოფლიოს ძალიან ბევრი

Read more

ცხოვრების დონის ცვლილება საქართველოში 2022 წელს

ავტორისტილი დაცულიაზაურ კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტიzauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია  ცხოვრების დონე ქვეყანაში არსებული საერთო მდგომარეობასა

Read more

რატომ არის ფასები ასე მაღალი ახლა და დაუბრუნდებიან თუ არა ისინი ნორმალურ მდგომარეობას

ავტორის სტილი დაცულიაქეთევან ბალანჩივაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიketiqeti65@gmail.com ანოტაცია პანდემიის კვალი ახლაც მძიმეა

Read more

საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკა გლობალიზაციის პროცესში

ავტორის სტილი დაცულიაიაგო მეხრიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, IV კურსის სტუნდეტიiago.mexrishvili224@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია მოგეხსენებათ, რომ 21-ე საუკუნე

Read more

საფონდო ბირჟის ფუნქციონირების მექანიზმი და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში

ავტორის სტილი დაცულიამარიამი მანუკოვიივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისIV კურსის სტუდენტიmarimanukova24@gmail.com ანოტაცია თანამედროვე ეკონომიკაში საფონდო ბირჟის ფუნქციონირება მნიშვნელოვან

Read more

2022 წლის მსოფლიო ეკონომიკის შეფასება

ავტორის სტილი დაცულიაზაურ კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი zauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია მას შემდეგ

Read more

კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა

ავტორის  სტილი დაცულიაზაურ კახნიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი zauri.kakhniashvili841@eab.tsu.ge ანოტაცია თანამედროვე მსოფლიო

Read more

ჩრდილოვანი ეკონომიკა და საქართველო

ავტორის სტილი დაცულიაქეთევან ბალანჩივაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტიketiqeti65@gmail.com ანოტაცია ძალიან დიდი ხანია ჩრდილოვანი

Read more

სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის შედეგები და განვითარების ტენდენციები საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულიაქეთი სიდამონიძე            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიqsidamonidze@gmail.com ანოტაცია საქართველოში, ისევე როგორც, სხვა

Read more

ეთნიკური უმცირესობებისა და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების ხელმისაწვდომობა განათლებაზე

ავტორის სტილი დაცულიაანასტასია შკამარიდინა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიanastasiashkamaridina@gmail.com ანოტაცია განათლება არის ქვეყნის

Read more