ეკოლოგია და ეკონომიკური განვითარება

ავტორის სტილი დაცულია ლიკა სარაჯიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიLika.sarajishvili106@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სიტყვა ,,ეკოლოგია“ ბერძნული

Read more

ადამიანური კაპიტალი – ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია არაბული ნინოივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიninutsa18arabuli@gmail.com ანოტაცია ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს

Read more

სოციალური რისკი – სიღარიბე

ავტორის სტილი დაცულია სალომე ციყელაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიSalitsikelashvili@gmail.com ანოტაცია სიღარიბე წარმოადგენს

Read more

ღია ეკონომიკა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულია გურამ აბულაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიGurami.Abulashvili012@eab.tsu.edu.ge  ანოტაცია  სტატიაში განხილულია

Read more

უმუშევრობის დაძლევის პოლიტიკა საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ანა შენგელიაივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტიana.shengelia568@eab.tsu.edu.ge ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

არაფორმალური დასაქმება საქართველოში და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორის სტილი დაცულიაქრისტინე გიორგაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი qristgiorgadze@gmail.com ანოტაცია სტატიის შესავალში

Read more

საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი

ავტორის სტილი დაცულიაავთანდილ ფურცხვანიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების IVკურსის სტუდენტიavtia1502@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია საგარეო

Read more

ინოვაციური განვითარება საქართველოში

ავტორის სტილი დაცულია ბექა სიმონიშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტიbeqasimonishvili00@gmail.com ანოტაცია დღევანდელ საბაზრო

Read more

აგრობიზნესი, როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი

ავტორის სტილი დაცულია ეკატერინე გოგიაშვილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიgogiashviliekaterine@gmail.com ანოტაციააგრობიზნესის სექტორის განვითარების როლი ქვეყნის

Read more

საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი

ავტორის სტილი დაცულია ნოდარი შარიქაძეივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისეკონომიკისა და ბიზნესის III კურსის სტუდენტიnodo.shariqadze@gmail.com ანოტაცია საქართველო მცირე ეკონომიკის მქონე,

Read more

ბითკოინმა ახალი რეკორდი მოხსნა

ავტორის სტილი დაცულია გვასალია ანიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტიani.gvasalia99@gmail.com ანოტაცია   ბოლო

Read more

„ბლოქჩეინ“ ტექნოლოგიის გამოყენების სასტარტო პირობები და პერსპექტივები ქართულ ბიზნესში

ავტორის სტილი დაცულია ანი ნოზაძე   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის IV კურსის სტუდენტიaninozadze20@gmail.com ანოტაცია სტატიაში განხილულია „ბლოქჩეინ“ ტექნოლოგიის

Read more